Протокол засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Опубліковано 01.08.2016 о 00:00


Протокол засідання Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

№1

м. Київ                                                                                             29 липня 2016 року

 

Присутні члени Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:

Брацюнь Олександра Петрівна

Волік Яна Володимирівна

Котляр Тетяна Миколаївна

Онищенко Владислав Валентинович

Приходько Олена Вікторівна

Редько Володимир Вікторович

Руденко Володимир Васильович

Сергієнко Наталія Юріївна

Холоденко Микола Миколайович

На розгляд Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів для формування Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Ініціативна група) запропоновано порядок денний у складі таких питань:

1. Обрання Голови та секретаря засідань Ініціативної групи.

2. Визначення дати проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Установчі збори).

3. Визначення змісту повідомлення про проведення Установчих зборів.

4. Порядок прийняття заяв та документів від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах та визначення відповідальної особи за прийом та реєстрацію заяв та документів від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах.

5. Визначення дати наступного засідання Ініціативної групи.

Зауважень до порядку денного не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити запропонований порядок денний засідання Ініціативної групи.

 

Обговорювали такі питання порядку денного:

1. Щодо обрання Голови та секретаря засідань Ініціативної групи.

Слухали Холоденка М.М., який запропонував обрати Головою засідань Ініціативної групи Котляр Т.М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили обрати Головою засідань Ініціативної групи Котляр Т.М.

Слухали Онищенка В.В., який запропонував обрати секретарем засідань Ініціативної групи Холоденка М.М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили обрати секретарем засідань Ініціативної групи Холоденка М.М.

2. Щодо визначення дати проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради.

Слухали Котляр Т.М., яка запропонувала провести Установчі збори 22 вересня 2016 року о 15:00.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили призначити дату проведення Установчих зборів на 22 вересня 2016 року о 15:00.

3. Щодо змісту повідомлення про проведення Установчих зборів.

Слухали Волик Я.В., яка посилаючись на абзац четвертий пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», запропонувала у повідомленні про проведення Установчих зборів зазначити дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили затвердити запропонований зміст повідомлення про проведення Установчих.

4. Щодо порядку прийняття заяв та документів від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах та визначення відповідальної особи за прийом та реєстрацію заяв та документів від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах.

Слухали Холоденка М.М., який зазначив, що заяви та документи від інститутів громадянського суспільства, які мають намір прийняти участь в Установчих зборах слід надсилати на адресу Держлікслужби України: проспект Перемоги,120, м. Київ, 03115, з обов’язковою реєстрацією таких заяв у спеціальному журналі. Відповідальною особою за прийом та реєстрацію заяв та документів від інститутів громадянського суспільства, які мають намір прийняти участь в Установчих зборах запропоновано визначити Холоденка М.М.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили підтримати запропонований порядок прийому заяв та документів від інститутів громадянського суспільства, які мають намір прийняти участь в Установчих зборах та визначити відповідальною особою за прийом та реєстрацію зазначених заяв та документів Холоденка М.М.

5. Щодо визначення дати наступного засідання Ініціативної групи.

Виступила Сергієнко Н.Ю. із пропозицією провести наступне засідання Ініціативної групи 25 серпня 2016 року о 15:00.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9 голосів, «проти» — немає, «утримались» — немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили провести наступне засідання Ініціативної групи 25 серпня 2016 року о 15:00.

 

Голова засідання Ініціативної групи                                         Т.М. Котляр

 

Секретар засідання Ініціативної групи                                М.М. Холоденко

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку