Протокол установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Опубліковано 01.10.2018 о 15:51

м. Київ                                                                                                                                                                                                       25 вересня 2018 року

 

Присутні:

 • 22 кандидати до складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:

 

Назва інституту громадянського суспільства ПІБ кандидата
1 Асоціація «Виробники ліків України» (АВЛУ) Багрій Петро Іванович
2 ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» Бігдан Анна Антонівна
3 ГС «Працівники фармації» Волощук Володимир Іванович
4 ГО «Асоціація «К» – Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України Голобоков Геннадій Борисович
5 ГО «Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і медичної продукції». Данилюк Едуард Олександрович
6 ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine) Ігнатов Володимир Анатолійович
7 ГО «Спілка Українських Підприємців» (СУП) Ігнатов Євген Михайлович
8 ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Котляр Тетяна Миколаївна
9 ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО) Литвиненкова Тамара Григорівна
10 ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників» Менон Раманан Унні Парамбат
11 Щотижневик АПТЕКА Приходько Олена Вікторівна
12 ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)» Просяник Лариса Федорівна
13 ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР») Пруднікова Олена Євгенівна
14 Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД)

 

Редько Володимир Вікторович
15 ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ) Руденко Володимир Васильович
16 ГО «Український медичний клуб» Сорока Іван Миколайович
17 Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів» Федорова Людмила Олександрівна
18 Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» Харчик Павло Юрійович
19 ГО «Київська обласна асоціація аптечних працівників» Хлопіцька Світлана Володимирівна
20 ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України» Чумак Віктор Тимофійович
21 ГО «Медичний контроль» Шамрай Дмитро Ігоревич
22 ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА») Шумілін Михайло Валентинович

 

 • Представник Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – начальник відділу комунікацій та міжнародних відносин Холоденко М.М.

 

І. Інформація голови Ініціативної групи для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі – Ініціативна група).

Виступили:

Голова Ініціативної групи Котляр Т. проінформувала про проведену роботу, зокрема: надійшло до Ініціативної групи 24 заяви від інститутів громадянського суспільства  ( далі – ІГС) для участі в Установчих зборах для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі – Установчі збори) від ІГС з відповідними документами. До 2 ІГС направлені листи щодо виявлених невідповідностей документів. ІГС додані документи. Список кандидатів для участі в Установчих зборах складає 24.

Відповідно до ПКМ від 03 листопада 2010 року № 996 список кандидатів до складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, які братимуть участь в Установчих зборах, їх біографічні довідки, інформацію про результати діяльності ІГС, уточнену інформацію про дату, час та місце проведення Установчих зборів розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у визначений термін.

 

ІІ. Схвалення Порядку денного Установчих зборів.

Виступили:

Котляр Т. запропонувала наступний порядок денний Установчих зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови Установчих зборів.
 3. Обрання секретаря Установчих зборів.
 4. Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками попереднього складу за період 2016 – 2018 років.
 5. Визначення кількісного складу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
 6. Обрання складу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на Установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
 7. Визначення дати першого засідання Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

 

Голосували “за” 22”

Вирішили:

Схвалити наступний порядок денний Установчих зборів:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови Установчих зборів.
 3. Обрання секретаря Установчих зборів.
 4. Звіт про роботу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками попереднього складу за період 2016 – 2018 років.
 5. Визначення кількісного складу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
 6. Обрання складу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які особисто присутні на Установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
 7. Визначення дати першого засідання Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

ІІІ. Обрання членів лічильної комісії.

Пруднікова О. запропонувала обрати членами лічільної комісії Ігнатова В. та Данилюка Е.

Голосували “за” 22”

Вирішили обрати лічильну комісію в складі: Ігнатов В., Данилюк Е.

 

ІІІ. Обрання голови Установчих зборів.

Руденко В . запропонував обрати головою Установчих зборів   Котляр Т.

Голосували: за “22”.

Вирішили: головою Установчих зборів обрати Котляр Т.

 

 1. IV. Обрання секретаря Установчих зборів.

Котляр Т . запропонувала обрати секретарем Установчих зборів Пруднікову О.

Голосували: за “22”

Вирішили обрати секретарем Установчих зборів Пруднікову О.

 

 1. V. Звіт голови Громадської ради попереднього складу.

Заслухали звіт про роботу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі – Громадська рада) попереднього складу за 2016-2018 роки Котляр Т.

Також виступили Ігнатов В., Данилюк Е., Федорова Л., Харчик П., Пруднікова О. щодо ігнорування звернень Громадської ради органами влади.

Запропоновано  звіт про роботу Громадської ради попереднього складу за 2016-2018 роки прийняти до відома.

Голосували: “ за” -22.

Вирішили звіт про роботу Громадської ради попереднього складу за 2016-2018 роки прийняти до відома.

VІ. Визначення кількісного складу Громадської ради.

Котляр Т. запропоновано визначити кількісний склад Громадської ради в кількості 24 осіб.

Голосували :“ за” – 15 ,” проти”-1 , “утрималось”- 6

Вирішили кількісний склад Громадської ради визначити в кількості 24 осіб.

 

 

VIІ. Формування складу Громадської ради.
Шляхом рейтингового голосування обрано склад Громадської ради в кількості 22 осіб.

 

Результати рейтингового голосування:

 

 

Назва інституту громадянського суспільства ПІБ кандадата Кількість голосів
1 Асоціація «Виробники ліків України» (АВЛУ) Багрій Петро Іванович 22
2 ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» Бігдан Анна Антонівна 22
3 ГС «Працівники фармації» Волощук Володимир Іванович 22
4 ГО «Асоціація «К» – Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України Голобоков Геннадій Борисович 22
5 ГО «Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів лікарських засобів і медичної продукції». Данилюк Едуард Олександрович 22
6 ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine) Ігнатов Володимир Анатолійович 22
7 ГО «Спілка Українських Підприємців» (СУП) Ігнатов Євген Михайлович 22
8 ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Котляр Тетяна Миколаївна 22
9 ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО) Литвиненкова Тамара Григорівна 22
10 ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників» Менон Раманан Унні Парамбат 22
11 Щотижневик АПТЕКА Приходько Олена Вікторівна 22
12 ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)» Просяник Лариса Федорівна 22
13 ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР») Пруднікова Олена Євгенівна 22
14 Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД) Редько Володимир Вікторович 22
15 ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ) Руденко Володимир Васильович 22
16 ГО «Український медичний клуб» Сорока Іван Миколайович 22
17 Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів» Федорова Людмила Олександрівна 22
18 Асоціація «Оператори ринку медичних виробів» Харчик Павло Юрійович 22
19 ГО «Київська обласна асоціація аптечних працівників» Хлопіцька Світлана Володимирівна 22
20 ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України» Чумак Віктор Тимофійович 22
21 ГО «Медичний контроль» Шамрай Дмитро Ігоревич 22
22 ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА») Шумілін Михайло Валентинович 22

VIII. Визначення дати першого засідання Громадської ради.

Запропоновано перше засідання Громадської ради провести 04 жовтня 2018 року об 11 годині за адресою: проспект Перемоги, 120-А, кабінет 25.

Голосували: “за” -22.

Вирішили перше засідання Громадської ради провести 04 жовтня 2018 року об 11 годині за адресою: проспект Перемоги, 120-А, кабінет 25.

 1. IX. Щодо положення про Громадську раду.

Запропоновано положення про Громадську раду попереднього складу взяти за основу та надати пропозиції і зауваження до 04 жовтня 2018 року в електронному вигляді.

Голосували: “за” -22.

Вирішили положення про Громадську раду попереднього складу взяти за основу та надати пропозиції і зауваження до 04 жовтня 2018 року в електронному вигляді.

 

 1. X. Щодо завершення Установчих зборів.

Котляр Т. запропонувала завершити Установчі збори.

Голосували: “за” -22.

Вирішили завершити Установчі збори.

 

Голова                                                                                                                                                            Котляр Т

Секретар                                                                                                                                                        Пруднікова О

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку