Протокол № 7засідання Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 12 листопада 2019 року 

Опубліковано 18.12.2019 о 14:14

Протокол № 7

засідання Громадської ради при Державній службі України

 з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

12 листопада 2019 року

Конференц-зал Держлікслужби

 

Присутні:

  • 14 членів Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі Громадська рада), двоє – за дорученням члена Громадської ради з правом голосу ( список у додатку), двоє – запрошені ( список у додатку);
  • Секретар Громадської ради Вовченко О.В. – начальник відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління комунікацій Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба).

 

Голова Громадської ради при Держлікслужбі Котляр Т.М. запропонувала затвердити порядок денний засідання, що напередодні був розісланий членам Громадської ради по електронній пошті.

 

Вирішили: затвердити такий порядок денний засідання Громадської ради:

  1. Про виконання рішень засідання Громадської ради при Держлікслужбі 03 вересня 2019 року.

Доповідач Котляр Т.М.

  1. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» (проєкт – прикріпленому файлі).

Доповідач Котяр Т.М.

  1. Надання пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій
    з громадськістю Держлікслужби на 2020 рік.

Доповідач Котляр Т.М.

  1. Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік, розміщений на сайті Держлікслужби

https://www.dls.gov.ua/sector_plan/проект-секторального-плану-державно/

Доповідач Котляр Т.М.

  1. Різне.

Голосували: за — 16;  проти — 0;  утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

      П. 1 Слухали про виконання рішень засідання Громадської ради від 03 вересня 2019 року.

Доповідач Котляр Т.М. поповідомила, що на виконання рішень попереднього засідання Громадської ради до МОЗ України  та Держлікслужби надіслано листи щодо подовження терміну обговорення проєкту змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики» та проведення узгоджувальної наради. Таку нараду, до участі в якій залучили представників зацікавлених вітчизняних та зарубіжних фармацевтичних підприємств, галузевих об’єднань і асоціацій, було проведено 23 вересня 2019 року. Доопрацьовану версію проєкту наказу розміщено на офіційному сайті МОЗ України для обговорення. Прохання якнайшвидше надавати пропозиції
до МОЗ України.

Котляр Т.М. також поінформувала присутніх щодо проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 677» (про затвердження порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі), доопрацьовано Держлікслужбою із урахуванням пропозицій МОЗ України та із правками надіслано до МОЗ України. Після отримання документ має бути розміщено на офіційному сайті МОЗ для обговорення.

 

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Голосували: за — 16;  проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П. 2 Слухали про проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» (Рада підприємців при КМУ https://www.radakmu.org.ua).

Котляр Т.М. зазначила, що відповідно до листа КМУ від 05.11.2019 №25163/0/2-19, на погодження центральним органам виконавчої влади був надісланий проєкт постанови КМУ «Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України», яким, зокрема, пропонується ліквідувати Раду підприємців при КМУ.

Рада підприємців є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України. Діяльність Ради підприємців при КМУ спрямована на забезпечення системного результативного діалогу влади
й бізнесу, структурування бізнесового середовища в Україні, поліпшення підприємницького клімату в державі.

Враховуючи численні звернення підприємницької спільноти щодо необхідності відновлення роботи Ради підприємців при КМУ, як ключового консультативно-дорадчого органу при Уряді, а також підвищення спроможності та ефективності діяльності регіональних рад підприємців при обласних державних адміністраціях, пропонується виключити з переліку консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що ліквідуються, Раду підприємців при КМУ.

 

Вирішили: підготувати звернення щодо збереження Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України поновлення її роботи та направити на адресу Прем’єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів.

Проєкт звернення готує Котляр Т.М. Обговорення в електронному режимі.

Голосували: за — 16; проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П. 3 Слухали про надання пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2020 рік.

Котляр Т.М .поінформувала, що відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», до кінця року має бути підготовлено та оприлюднено на офіційному вебсайті Держлікслужби у рубриці «Консультації з громадськістю» Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2020 рік (далі – Орієнтовний план).

Оскільки проєкт Орієнтовного плану має враховувати пропозиції Громадської Ради при Держлікслужбі, пропонується  надіслати  пропозиції  на електронну пошту Т.М. Котляр  до 22 листопада 2019 року для узагальнення та надання до Держлікслужби.

 

Вирішили: підготувати лист із пропозиціями до проєкту Орінтовного плану для надання до Держлікслужби.

Проєкт листа готує Котляр Т.М.

Голосували: за — 16; проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П. 4 Слухали щодо Проєкту секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік, який розміщено на сайті Держлікслужби за посиланням: https://www.dls.gov.ua/sector_plan/проект-секторального-плану-державно/.

Доповідач Харчик П.Ю. поінформував присутніх, що Держлікслужбою розроблено Проєкт секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік відповідно до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410. Враховано належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику, результати моніторингу причин і кількості випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (використання) продукції, аналіз інформації, одержаної за допомогою міжнародних систем повідомлень про продукцію, що становить серйозний ризик, звернень, що надійшли від споживачів (користувачів), органів виконавчої влади, правоохоронних органів та результати роботи територіальних органів Держлікслужби із здійснення державного ринкового нагляду за 2019 рік. Зауваження до Проєкту секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік відсутні.

 

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Голосували: за — 16;  проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П. 5. Різне

П. 5.1. Обговорення питання щодо підготовки проєкту Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2020–2025 рр. (далі – проєкт Концепції).

Котляр Т.М. проінформувала, що при Міністерстві охорони здоров’я України створено робочу групу з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів, яка, зокрема, буде координувати роботу із розробки проєкту Концепції і вже розпочала свою роботу.

Чумак В.Т. зазначив, що відповідно до пропозицій європейських партнерів згадана Концепція має бути імплементована до Директиви № 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)», яка має пряму дію, її додаток ІІ є обов’язковим.

Харчик П.Ю. підкреслив, що єдина Концепція необхідна, адже є багато груп впливу, різних програм, які протирічать одна одній і тим руйнують фармацевтичний ринок.

Присутні у своїх репліках повідомили, що представники професійної фармацевтичної спільноти та громадських організації мають дійти згоди, визначити єдині шляхи щодо створення проєкту Концепції та визначити спільну позицію і довести її до МОЗ України.

 

Вирішили: інформацію взяти до відома.

Голосували: за — 16;  проти — 0; утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П.5.2. Слухали щодо визначення дати наступного засідання Громадської ради. Котляр Т.М. також запропонувала надсилати пропозиції в електронному вигляді до Плану роботи Громадської ради на 2020 рік, щоб прийняти його на першому засіданні року.

 

Вирішили: наступне засідання Громадської ради провести 11 лютого 2020 року об 11 годині.

Голосували: за — 16;  проти — 0;  утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

П.5.3. Котляр Т.М. повідомила, що порядок денний вичерпаний, запропонувала закрити засідання Громадської ради.

Вирішили: закрити засідання Громадської ради.

Голосували: за — 16;  проти — 0;  утрималось — 0.

Рішення прийнято.

 

 

Голова Громадської ради                                                              Т.М. Котляр

 

 

Секретар Громадської ради                                                     О.В. Вовченко

 

 

Додаток до протоколу №7

засідання Громадської ради  при Держлікслужбі

                  12 листопада 2019 року

 

Присутні на засіданні 12.11.2019

члени Громадської ради при Держлікслужби

 

Член Громадської ради

Назва інституту громадянського суспільства

1

Мягченко

Максим Юрійович –

за дорученням

 

Асоціація «Виробники ліків України» (АВЛУ)

2

Бігдан
Анна Антонівна

ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

3

Бондарчук

Ірина Сергіївна

 

Щотижневик АПТЕКА

4

Голобоков

Олександр Геннадієвич

(за дорученням)

ГО «Асоціація «К» – Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України

5

Ігнатов

Володимир Анатолійович

Лур’є Дмитро –

Запрошений

 

ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine)

6

Котляр
Тетяна Миколаївна

ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

7

Литвиненко

Тамара Григорівн

а

ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО)

8

Менон
Раманан Унні Парамбат

Олійник

Олена Олексіївна –

Запрошен

а

ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників»

9

Просяник
Лариса Федорівна

 

ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)»

10

Пруднікова

Олена Євгенівна

ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР»)

11

Редько
Володимир Вікторович

Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД)

12

Руденко
Володимир Васильович

ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)

13

Харчик
Павло Юрійович

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»

14

Хлопіцька

Світлана Володимирівна

 

ГО «Київська обласна асоціація аптечних працівників»

15

Чумак
Віктор Тимофійович

ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

16

Шумілін
Михайло Валентинович

ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА»)

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку