Протокол Установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Опубліковано 13.10.2020 о 15:25

 Протокол

Установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній службі України з  лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

м. Київ                                                                            06 жовтня 2020 року

 

Присутні:

 • 15 кандидатів до складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі – Громадська рада):

 

Назва інституту громадянського суспільства

ПІБ кандадата

1

Асоціація органів з оцінки відповідності медичних виробів

Бавикін Іван Миколайович

2

Щотижневик АПТЕКА

Бондарчук Ірина Сергіївна

3

ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine)

Ігнатов Володимир Анатолійович

4

ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

Клімов Олег Иванович

5

ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

Котляр Тетяна Миколаївна

6

ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО)

Литвиненкова Тамара Григорівна

7

Європейська Бізнес Асоціація

Лур’є Дмитро

8

ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників»

Менон Раманан Унні Парамбат

9

ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР»)

Пруднікова Олена Євгенівна

10

Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД)

 

Редько Володимир Вікторович

11

ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)

Руденко Володимир Васильович

12

Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів»

Федорова Людмила Олександрівна

13

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»

Харчик Павло Юрійович

14

ГО «Медичний контроль»

Шамрай Дмитро Ігоревич

15

ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА»)

Шумілін Михайло Валентинович

 

 • Короленко Володимир Васильович – заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та  контролю за наркотиками
 • Феденко Ірина Борисівна – начальник Управління комунікацій Державної служби України з лікарських засобів та  контролю за наркотиками
 • Лой Валентина Миколаївна – головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Управління комунікацій Державної служби України з лікарських засобів та  контролю за наркотиками

 

Відсутні 3 кандидати до складу Громадської ради з поважних причин:

 

1

Асоціація «Виробники ліків України»

Багрій Петро Іванович

2

ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

Буніна Світлана Сергіївна

3

ГО «Вінницька обласна Асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)» 

Просяник Лариса Федорівна

 

І. Інформація голови Ініціативної групи для формування складу Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ( далі – Ініціативна група).

Виступили:

Голова Ініціативної групи Котляр Т.М. проінформувала про проведену роботу, зокрема:

Наказом Державної служби України з лікарських засобів та  контролю за наркотиками ( далі – Держлікслужба) від 04.08.2020р. №696 створено Ініціативну групу, до якої ввійшли:

 • Короленко Володимир Васильович – заступник Голови Держлікслужби;
 • Феденко Ірина Борисівна – начальник Управління комунікацій Держлікслужби;
 • Лой Валентина Миколаївна – головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Управління комунікацій Держлікслужби;
 • Котляр Тетяна Миколаївна – голова правління громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»;
 • Пруднікова Олена Євгенівна – директор громадської організації «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада»;
 • Бондарчук Ірина Сергіївна – журналіст «Щотижневика Аптека».

Проведено 4 засідання Ініціативної групи:

07.08.2020 – обрану голову Ініціативної групи Котляр Т.М. та секретаря Ініціативної групи Феденко І.Б.

 

 • визначено кількість членів Громадської ради – не більше 35, підготовлено повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення Установчих зборів, порядок подання заяв для участі в Установчих зборах, відомості про склад Ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
 •  

09.09.2020 – розглянуто 21 пакет документів інститутів громадянського суспільства, що надійшли до Ініціативної групи.

Допущено 18 кандидатів.

2 кандидатам відмовлено:

відповідно до пунктів 6, 12 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами) «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» ( далі – Типове положення) відмовлено в участі в Установчих зборах представника благодійної організації «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю «Волна» Пархоменко В.І. в зв’язку з тим, що благодійна організація «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю «Волна» не  провадить свою діяльність, не реалізує свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю Держлікслужби відповідно до Положення про Держлікслужбу, затвердженого ПКМУ від 12.08.2015р. № 647. Відповідний лист направлено благодійній організації «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю «Волна»;

відповідно до пунктів 6, 12 Типового положення відмовлено в  участі в Установчих зборах представника громадської організації «Ветерани за медичний канабіс» Приймак А.К. в зв’язку з тим, що громадська організація «Ветерани за медичний канабіс» не  провадить свою діяльність, не реалізує свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю Держлікслужби відповідно до Положення про Держлікслужбу, затвердженого ПКМУ від 12.08.2015р. № 647. Відповідний лист направлено до громадської організації «Ветерани за медичний канабіс».

При перевірці документів, що надійшли від громадської організації «Клуб «Еней», встановлено невідповідність – відсутні відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, протягом останніх шести місяців. Направлено лист щодо усунення невідповідностей протягом 5 робочих днів.

18.09.2020 – розглянуто повторно документи благодійної організації «Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю «Волна» відповідно до листа від 14.09.2020 № 120/09, що надійшов електронною поштою від інститута громадянського суспільства. Підтверджено попереднє рішення Ініціативної групи від 09.09.2020.

Відповідно до абзацу 3 пункту 22 Типового положення прийняте рішення запропонувати інститутам громадянського суспільства надавати пропозиції щодо розгляду питань у сфері, пов’язаній з діяльністю Держлікслужби відповідно до Положення про Держлікслужбу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року  № 647, на засіданнях Громадської ради при Держлікслужбі та, у разі їх включення до порядку денного, делегувати представника до участі в засіданні; та також щодо можливості кооптування до складу  Громадської ради при Держлікслужбі в разі  залучення до діяльності, що безпосередньо відповідає діяльності Держлікслужби.

Відмовлено в участі в Установчих зборах представника ГО «Клуб «Еней» Сарнацької А.В. у зв’язку з неусуненням інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений строк – протягом 5 робочих днів.

Відповідно до Типового положення список 18 кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в Установчих зборах, їх біографічні довідки, інформацію про результати діяльності інститутів громадянського суспільства та список 3 представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в Установчих зборах, із зазначенням підстав для відмови, уточнену інформацію про дату, час та місце проведення Установчих зборів розміщено на офіційному веб-сайті Держлікслужби у визначений термін.

 

ІІ. Схвалення Порядку денного Установчих зборів.

Виступили:

Котляр Т.М. запропонувала наступний порядок денний Установчих зборів:

1.Обрання голови Установчих зборів.

2. Обрання секретаря Установчих зборів.

3. Обрання складу  Громадської ради  при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

4. Визначення дати першого засідання Громадської ради при Державній службі України   з  лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Голосували «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: схвалити наступний порядок денний Установчих зборів:

1.Обрання голови Установчих зборів.

2. Обрання секретаря Установчих зборів.

3. Обрання складу  Громадської ради  при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

4. Визначення дати першого засідання Громадської ради при Державній службі України   з  лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

1.Обрання голови Установчих зборів.

Ігнатов В.А. запропонував обрати головою Установчих зборів   Котляр Т.М.

Голосували «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: головою Установчих зборів обрати Котляр Т.М.

 

2. Обрання секретаря Установчих зборів.

Руденко В.В. запропонував обрати секретарем Установчих зборів Пруднікову О.

Голосували «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили обрати секретарем Установчих зборів Пруднікову О.Є.

 

3. Обрання складу Громадської ради при Державній службі України   з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Виступили:

Котляр Т.М. зазначила, що відповідно до абзацу 3, пункту 7  Типового положенням:

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Запропоновано затвердити склад Громадської ради відповідно до списку 18 кандидатів, допущених до участі в Установчих зборах.

Голосували «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: затвердити склад Громадської ради відповідно до списку 18 кандидатів, допущених до участі в Установчих зборах.

 

Склад Громадської ради:

Назва інституту громадянського суспільства

ПІБ члена Громадської ради

1

Асоціація органів з оцінки відповідності медичних виробів;

Бавикін Іван Миколайович

2

Асоціація «Виробники ліків України»

Багрій Петро Іванович

3

Щотижневик АПТЕКА

Бондарчук Ірина Сергіївна

4

ГО «Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України»

Буніна Світлана Сергіївна

5

ГО «Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України» (AIPM Ukraine)

Ігнатов Володимир Анатолійович

6

ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»

Клімов Олег Іванович

7

ГС «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА»

Котляр Тетяна Миколаївна

8

ГО «Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області» (ГО ФАДО)

Литвиненкова Тамара Григорівна

9

Європейська Бізнес Асоціація

Лур’є Дмитро

10

ГО «Асоціація індійських фармацевтичних виробників»

Менон Раманан Унні Парамбат

11

ГО «Вінницька обласна Асоціація фармацевтів «Кум Део (З Богом)» 

Просяник Лариса Федорівна

12

ГО «Всеукраїнська організація Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада» (ГО «ВО МОФАФР»)

Пруднікова Олена Євгенівна

13

 

Асоціація «Виробників інноваційних ліків» (АПРАД)

 

Редько Володимир Вікторович

14

ГС «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ)

Руденко Володимир Васильович

15

Обласна ГО «Чернігівська ліга фармацевтів»

Федорова Людмила Олександрівна

16

Асоціація «Оператори ринку медичних виробів»

Харчик Павло Юрійович

17

ГО «Медичний контроль»

Шамрай Дмитро Ігоревич

18

ГС «Українська Медична Логістична Асоціація» (ГС «УМЛА»)

Шумілін Михайло Валентинович

 

5. Визначення дати першого засідання Громадської ради.

Котляр Т.М. запропоновано дату першого засідання Громадської ради погодити в електронному режимі з членами Громадської ради після затвердження складу Громадської ради наказом Держлікслужби.        

Голосували «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили дату першого засідання Громадської ради погодити в електронному режимі з членами Громадської ради після затвердження складу Громадської ради наказом Держлікслужби.      

 

Котляр Т. М. повідомила, що порядок денний Установчих зборів вичерпано та запропонувала завершити Установчі збори.

Голосували «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: завершити Установчі збори.

Голова                                                                                                                                            Котляр Т.М.

Секретар                                                                                                                               Пруднікова О.Є.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку