Наказ від 01.04.2021 № 44-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Опубліковано 01.04.2021 о 14:03

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

01.04.2021  м. Київ 44-к

Про оголошення конкурсу
на зайняття посад державної
служби

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 23 лютого 2021 року №1285-ІХ та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів   України   від   25   березня   2016   року   №   246   (зі   змінами)

НАКАЗУЮ:

Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «В» апарату Держлікслужби:

1)головного спеціаліста відділу державного контролю при ввезенні на митну територію України Департаменту контролю якості лікарських засобів;
2)головного спеціаліста відділу забезпечення взаємодії з державними органами, міжнародними організаціями, підприємствами та установами з питань контролю якості лікарських засобів Департаменту контролю якості лікарських засобів;
3)головного спеціаліста відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління комунікацій.

Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, що додаються.

Відділу з управління персоналом забезпечити оприлюднення цього наказу та умов проведення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному вебсайті Держлікслужби.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Роман ІСАЄНКО

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу державного контролю при ввезенні на митну територію України Департаменту контролю якості лікарських засобів

Загальні умови

Посадові обов’язки

– здійснює проведення експертизи поданих суб’єктом господарювання документів щодо надання Висновку про якість ввезених лікарських засобів та Висновку про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.

– здійснює роботи з розподілу зразків ЛЗ, що ввозяться в Україну, у лабораторіях державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, та лабораторіях, уповноважених Держлікслужбою з метою проведення лабораторного контролю якості лікарських засобів.

– організовує та забезпечує роботу, у тому числі, з розподілу зразків лікарських засобів, що ввозяться в Україну та медичних імунобіологічних препаратів, у лабораторії з метою проведення лабораторного контролю якості лікарських засобів

– приймає участь щодо вдосконалення механізму взаємодії з територіальними органами Держлікслужби, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби, та лабораторіями, уповноваженими Держлікслужбою на проведення лабораторного контролю якості ЛЗ, з питань, що відносять до компетенції Відділу.

– готує проекти рішень про вилучення з обігу та заборону ввезення та реалізації лікарських засобів, що не відповідають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами, а також тих, що ввозяться на територію України з порушенням установленого законодавством порядку.

– здійснює підготовку відповідей за зверненнями суб’єктів господарювання, представництв іноземних фірм в України та громадян України, надає методичну та консультаційну допомогу суб’єктам господарської діяльності та громадянам, з питань віднесених до компетенції Відділу та бере участь в проведенні навчання персоналу Держлікслужби з питань, що належать до компетенції Департаменту.

– проводить аналіз показників роботи територіальних органів Держлікслужби з питань, що належать до компетенції.

– узагальнює та готує матеріали засідань колегії, нарад, семінарів, засідань щодо стану контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.

– виконує обов’язки щодо ведення діловодства у Відділі, такі як забезпечення дотримання вимог Інструкції з діловодства щодо підготовки документів та організації роботи з ними тощо, у разі покладання таких функцій на працівника наказом Держлікслужби.

– виконує інші доручення начальника Відділу, директора Департаменту, керівництва Держлікслужби, з питань, що належать до компетенції Відділу.

– виконує інші обов’язки, які необхідні для виконання завдань покладених на Відділ.

Умови оплати праці

  посадовий оклад – 8500 грн.;

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України  «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017        № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року   № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 07 квітня

2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги 120А,

о 10 год.00 хв.12 квітня 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Відповідальність

 – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

– здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

2.

Самоорганізація та самостійність в роботі

– уміння самостійно організувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

– здатність до самомотивації (самоуправління);

– вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

3.

Уважність до деталей

–   здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

–   здатний враховувати деталі при прийнятті рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

    Закону України «Про лікарські засоби»

    Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затверджений постановою КМУ від 14.09.2005 № 902

    Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затверджений наказом МОЗ України від 01.10.2014 № 698

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу зв
’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю

Загальні умови

Посадові обов’язки

–   здійснює роботи щодо забезпечення взаємодії Держлікслужби із засобами масової інформації (ЗМІ):

–   здійснює необхідні заходи з організації надання посадовими особами Держлікслужби інтерв’ю та коментарів для ЗМІ;

–   забезпечує проведення за дорученням керівництва Держлікслужби прес-конференцій, брифінгів, інших заходів за участю ЗМІ;

–   здійснює моніторинг та аналіз інформації, що оприлюднюється у вітчизняних та зарубіжних електронних ЗМІ  про діяльність Держлікслужби та щодо актуальних подій у сфері фармацевтики в Україні і світі;

–   готує разом з іншими структурними підрозділами та організовує оперативне поширення, у тому числі через офіційний веб-сайт, офіційної інформації про діяльність Держлікслужби, заяв і повідомлень від імені Держлікслужби;

–   здійснює роботу стосовно оприлюднення інформації щодо поточної діяльності Держлікслужби через мережу Інтернет на офіційному вебсайті Держлікслужби;

–   здійснює роботу щодо оприлюднення наборів даних Держлікслужби у формі відкритих даних на офіційному вебсайті Держлікслужби та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

–   здійснює роботу щодо забезпечення функціонування механізмів комунікацій між Держлікслужбою та інститутами громадянського суспільства:

–   сприяє систематичному проведенню структурними підрозділами Держлікслужби консультацій з громадськістю під час реалізації державної політики з основних напрямів діяльності Держлікслужби;

–   сприяє функціонуванню Громадської ради при Держлікслужбі;

–   здійснює збір, аналіз та обробку інформації:

–   моніторинг, збір, аналіз та підготовку інформації з основних напрямів діяльності Держлікслужби;

–   моніторинг офіційних сайтів інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування на наявність інформаційних публікацій, що стосуються діяльності Держлікслужби;

–   моніторинг офіційних сайтів профільних медичних, фармацевтичних та наукових організацій і установ в Україні та за її межами;

–   збір та аналіз узагальненої інформації про діяльність структурних підрозділів Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, здійснює підготовку на його основі звітних, довідкових та інших матеріалів;

–   розглядає листи, звернення (запити) громадян, громадських об’єднань, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, запити на отримання публічної інформації;

–   виконує інші доручення керівництва з питань, що належать до компетенції Відділу;

–   виконує інші обов’язки, які необхідні для виконання завдань покладених на Відділ.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8500 грн.;

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України  «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017        № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року   № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 07 квітня

2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги 120А,

о 10 год.00 хв.14 квітня 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

–            здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

–                уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

–                здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

2.

Аналітичні здібності

–   здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

–   вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

3.

Відповідальність

 – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

– здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про інформацію»;

Постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу забезпечення взаємодії з державними органами, міжнародними організаціями, підприємствами та установами з питань контролю якості лікарських засобів Департаменту контролю якості лікарських засобів

Загальні умови

Посадові обов’язки

– здійснює роботу щодо забезпечення в установленому порядку взаємодії Держлікслужби з державними органами, а також підприємствами та установами з питань контролю якості лікарських засобів;

– здійснює роботу щодо забезпечення в установленому порядку взаємодії Держлікслужби з регуляторними органами іноземних держав і міжнародних організацій у сфері обігу ЛЗ (регуляторні органи у сфері обігу ЛЗ країн Європейської медичної агенції (далі – ЄМА), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) (далі – ВООЗ), Системою співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme – РIC/S) тощо) з питань контролю якості лікарських засобі;

– здійснює роботи щодо:

– опрацювання реєстраційних матеріалів на лікарські засоби (далі – ЛЗ), наданих в установленому порядку ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» та/або власниками реєстраційних посвідчень, їх представниками, до Держлікслужби: копій примірників реєстраційних посвідчень на лікарські засоби (далі – ЛЗ), методів контролю якості (в тому числі текст маркування до реєстраційного посвідчення), інструкцій про застосування ЛЗ (інструкцій для медичного застосування);

– наповнення інформаційних систем Держлікслужби інформацією щодо реєстрації лікарських засобів та розміщення реєстраційних матеріалів в Єдиній автоматизованій інформаційній системі «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції» Держлікслужби (далі – ЄІАС);

ведення модулю ЄІАС «Реєстр РП і АНД (МКЯ)» та розміщення оригінал-макетів упаковок ЛЗ;

– опрацювання звернень суб’єктів господарювання щодо оригінал-макетів упаковок ЛЗ та розміщення їх в ЄІАС.

– бере участь:

у розробці та обговоренні пропозицій щодо приведення законодавства України з питань якості у відповідність із законодавством Європейського Союзу (далі – ЄС), вимогами ВООЗ, РIC/S;

у розробці, узгодженні та забезпеченні відповідності документації системи управління якістю Держлікслужби вимогам законодавства України та ЄС, вимог Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) (далі – ВООЗ), Системою співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme – РIC/S), міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 19011, з питань, що належать до компетенції відділу;

у виконанні зобов’язань, передбачених міжнародними договорами, конвенціями, угодами, меморандумами та іншими міжнародними документами, з питань, що належать до компетенції відділу, Департаменту;

– вносить пропозиції начальнику Відділу по вдосконаленню механізму взаємодії з суб’єктами господарювання, власниками реєстраційних посвідчень та їх представниками, виробниками (представництвами іноземних виробників) ЛЗ;

– розглядає запити на публічну інформацію, листи, заяви та скарги з питань контролю якості лікарських засобів, в межах компетенції Відділу;

– виконує інші доручення начальника Відділу, керівника Департаменту, керівництва Держлікслужби, з питань, що належать до компетенції Відділу;

– виконує інші обов’язки, які необхідні для виконання завдань покладених на Відділ.

Умови оплати праці

  посадовий оклад – 8500 грн.;

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України  «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017        № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року   № 246;

 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 07 квітня

2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги 120А,

о 10 год.00 хв.13 квітня 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Відповідальність

 – усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

– усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

– здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

2.

Самоорганізація та самостійність в роботі

– уміння самостійно організувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

– здатність до самомотивації (самоуправління);

– вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

3.

Уважність до деталей

– здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

–  здатний враховувати деталі при прийнятті рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

     Закону України «Про лікарські засоби»;

     Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (із змінами);

     Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення (пункт 2 розділу V), Наказ від 22 листопада 2011 року № 809, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30січня 2012 року              № 126/20439, «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

  Наказу МОЗ України від 17 червня 2005 року № 287 «Про затвердження Порядку взаємодії між Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ України та Державним фармакологічним центром МОЗ України в сфері обігу лікарських засобів»;

  Наказу МОЗ України від 25 серпня 2010 року № 722, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2010 року за № 1044/18339, «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»

Начальник Відділу з управління персоналом         Інна ФОМИЧОВА

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку