Наказ Держлікслужби від 07.07.2020 № 142-к «Про необхідність призначення на вакантні посади державної служби на період дії карантину»

Опубліковано 07.07.2020 о 10:02

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

07.07.2020 Київ 142-к

 

Про необхідність призначення на вакантні
посади державної служби на період дії карантину

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290

НАКАЗУЮ:

1. ОГОЛОСИТИ з 07 липня 2020 року добір на вакантні посади державної служби підкатегорії «В1» категорії «В» головного спеціаліста Відділу правового забезпечення, головного спеціаліста відділу сертифікації виробництва Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації, на період дії карантину та до дня визначення переможця конкурсного відбору відповідно до законодавства,

2. Затвердити оголошення про добір на вакантні посади державної служби підкатегорії «ВЬ> категорії «В» головного спеціаліста Відділу правового забезпечення, головного спеціаліста відділу сертифікації виробництва Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації, на період дії карантину, що додається.

3. Відділу з управління персоналом забезпечити оприлюднення оголошення про добір на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному вебсайті Держлікслужби.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова  Роман ІСАЄНКО

  

Оголошення

про добір на вакантну посаду державної служби підкатегорії «В1» категорії «В» головного спеціаліста відділу сертифікації виробництва Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації, на період дії  карантину

 

Загальні умови

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

головний спеціаліст відділу сертифікації виробництва Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації; посада державної служби підкатегорії «В1» категорії «В»

Посадові обов’язки

–  бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів, щодо вдосконалення системи контролю якості лікарських засобів;

–  в межах своєї компетенції бере участь у розробленні проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших підзаконних нормативно-правових актів згідно встановленого порядку;

–  здійснює діяльність з питань підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики та контролю за дотриманням вимог належної виробничої практики з боку сертифікованих виробничих дільниць. Здійснення діяльності з видачі висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP (далі – Висновок) та видачі сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP (далі – Сертифікат GMP), а також їх переоформлення, внесення змін та анулювання;

–  здійснює роботи з проведення експертизи пакету документів, що подається для видачі Висновку та видачі Сертифіката GMP, а також їх переоформлення, внесення змін та анулювання;

–  вносить до інформаційних систем Держлікслужби відомості та інформацію, яка стосується діяльності Відділу;

–  здійснює роботи щодо організації та проведення інспектування  виробничих дільниць (у тому числі, інспектування закордонних виробничих дільниць) з метою підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики;

–  здійснює роботи щодо підготовки документів на розгляд Робочої групи з питань оцінки результатів інспектувань виробництв лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики;

–  здійснює роботи щодо підготовки проектів рішень Держлікслужби з питань підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики та контролю за дотриманням вимог належної виробничої практики з боку сертифікованих виробничих дільниць;

–  здійснює роботи щодо формування та ведення реєстру виданих Сертифікатів GMP та Висновків, сертифікатів якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються та підтримання його в актуальному стані;

–  здійснює роботи з сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються;

–  бере участь, в разі залучення, в організації та проведенні спеціалізованої оцінки, експертизи, випробувань, передбачених у разі сертифікації лікарських засобів, виробництва лікарських засобів;

–  бере участь у здійсненні перевірок (інспектувань) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з виробництва лікарських засобів, з метою контролю за додержанням Ліцензійних умов, у разі підтвердження кваліфікаційним вимогам;

–  бере участь у здійсненні перевірок (інспектувань) суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), з метою контролю за додержанням Ліцензійних умов, у разі підтвердження кваліфікаційним вимогам;

–  здійснює перевірки (інспектування) виробничих дільниць з метою підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, у разі підтвердження кваліфікаційним вимогам;

–  бере участь у здійсненні перевірок (інспектувань) лабораторій контролю якості лікарських засобів з метою галузевої атестації, у разі підтвердження кваліфікаційним вимогам;

–  бере участь у первинному та подальшому навчанні згідно з встановленими вимогами;

–  бере участь у роботі щодо розгляду листів, заяв і скарг громадян за фактами порушення вимог законодавства з питань якості та безпеки лікарських засобів, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

–  зобов’язаний знати та виконувати вимоги системи управління якістю Держлікслужби;

–  взаємодіє з Уповноваженою особою з якості з питань виконання вимог системи управління якістю Держлікслужби;

–  забезпечує функціонування визначених процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності;

–  зобов’язаний знати та виконувати вимоги з цивільного захисту, з охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку;

–  готує доповідні записки, проекти наказів, інші організаційні та розпорядчі документи з питань, що стосуються компетенції Відділу, та подає їх на розгляд керівництву Держлікслужби;

–  виконує інші обов’язки, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань і функцій.

 

Умови оплати праці

–  посадовий оклад – 8500 грн.;

–  надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.    № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

–  інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua):

1)   заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби      COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №290 (далі-Порядок);

2)   резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3)   заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація подається до 15:45 10 липня 2020 року.

Адресат: Відділ з управління персоналом Держлікслужби.

Про дату та час проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, Fomychova_IV@dls.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Начальник Відділу з управління персоналом       Інна ФОМИЧОВА

 

Оголошення

про добір на вакантну посаду державної служби підкатегорії «В1» категорії «В» головного спеціаліста Відділу правового забезпечення, на період дії  карантину

 

Загальні умови

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

головний спеціаліст Відділу правового забезпечення; посада державної служби підкатегорії «В1» категорії «В»

Посадові обов’язки

–  здійснює належне виконання, покладених на Відділ завдань та функцій;

–  узагальнення практики застосування законодавства;

–  забезпечення представництва Держлікслужби в органах державної влади, судових органах, органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами;

–  підготовка проектів нормативно-правових актів у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

–  здійснення претензійно-позовної роботи;

 

Умови оплати праці

–  посадовий оклад – 8500 грн.;

–  надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.    № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

–  інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua):

1)   заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби      COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №290 (далі-Порядок);

2)   резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3)   заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація подається до 15:45 10 липня 2020 року.

Адресат: Відділ з управління персоналом Держлікслужби.

Про дату та час проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81, Fomychova_IV@dls.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Начальник Відділу з управління персоналом   Інна ФОМИЧОВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку