Наказ від 18.05.2021 № 91-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Опубліковано 18.05.2021 о 17:22

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

 

18.05.2021  м. Київ №91-к

Про оголошення конкурсу
на зайняття посад державної
служби

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведения конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 23 лютого 2021 року № 1285-IX та Порядку проведения конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів   України   від   25   березня   2016   року   №   246   (зі   змінами)

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б»:
  • начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області;
  • начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області.

      2. Затвердити умови проведения конкурсу на зайняття посад державної служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, що додаються.

      3. Відділу з управління персоналом забезпечити оприлюднення цього наказу та умов проведения конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному вебсайті Держлікслужби.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Роман ІСАЄНКО

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області

Загальні умови

Посадові обов’язки

–  здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;

–  бере участь у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів та медичних виробів;

–  організовує здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу, виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

–  організовує здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі – медичні вироби);

–  організовує здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну;

–  організовує здійснення в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного контролю якості;

–  організовує розгляд справ про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках;

–  організовує здійснення перевірок суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку, перед видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

–  організовує здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів;

–  організовує перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів з питань контролю та аналізу якості лікарських засобів;

–  організовує проведення в установленому законодавством порядку атестації провізорів і фармацевтів;

–  здійснює профілактичні заходи щодо попередження витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

–  взаємодіє із правоохоронними органами, громадянами та громадськими організаціями у сфері протидії витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини;

–  організовує проведення постійного моніторингу ситуації, пов’язаної із законним обігом лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, процесами витоку із законного обігу таких лікарських засобів;

–  організовує здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів

Умови оплати праці

–  посадовий оклад – 10550 грн.;

–  надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

–  інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 24 травня 2021 року

 

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

о 10 год.00 хв. 27 травня 2021 року

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

–      здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

–      здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

–      уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

–      здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікуванні результати реалізації

2.

Делегування завдань

–      розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

–      уміння розподіляти завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

–      здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

3.

Якісне виконання поставлених завдань

–      чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

–      комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

–      розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та взаємодія

–      вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудувати партнерські відносини;

–      здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

–      вміння публічно виступати перед аудиторією;

–      здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Ініціативність

–      здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

–      усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

     Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я»;

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016           №  929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»;

постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019            №  465 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року №728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року  № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»;

наказу МОЗ України 17 жовтня 2012 року № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» (із змінами);

наказу МОЗ України 29 вересня 2014 року № 677 «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі»;

наказу від 22 листопада 2011 року № 809 «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

наказу МОЗ України від 16 грудня 2003 року № 584   «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (із змінами);

наказу МОЗ України від 14 січня 2004 року № 10 «Про затвердження Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 15 січня 2003 року № 8 «Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що (лікарські засоби) реєструються в Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-профілактичних закладів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 26 жовтня 2001 року № 428 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 25 серпня 2010 року № 722 «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»;

наказу МОЗ України від 24 квітня 2015 року № 242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 26 квітня 2011 року № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 06 червня 2012 року № 422 «Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 27 грудня 2006 року № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39 «Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»;

наказу МОЗ України від 22 квітня 2013 року № 321 «Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 10 лютого 2021 року № 227 «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Загальні умови

Посадові обов’язки

–  здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності;

–  бере участь у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів та медичних виробів;

–  організовує здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів на всіх етапах обігу, виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

–  організовує здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі – медичні вироби);

–  організовує здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну;

–  організовує здійснення в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного контролю якості;

–  організовує розгляд справ про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках;

–  організовує здійснення перевірок суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку, перед видачею ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

–  організовує здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів;

–  організовує перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів з питань контролю та аналізу якості лікарських засобів;

–  організовує проведення в установленому законодавством порядку атестації провізорів і фармацевтів;

–  здійснює профілактичні заходи щодо попередження витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори;

–  взаємодіє із правоохоронними органами, громадянами та громадськими організаціями у сфері протидії витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини;

–  організовує проведення постійного моніторингу ситуації, пов’язаної із законним обігом лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, процесами витоку із законного обігу таких лікарських засобів;

–  організовує здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів

Умови оплати праці

–  посадовий оклад – 10550 грн.;

–  надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.    № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

–  інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року   № 246;

 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 24 травня

2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

о 10 год.00 хв. 27 травня 2021 року

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

–      здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

–      здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

–      уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

–      здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікуванні результати реалізації

2.

Делегування завдань

–      розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

–      уміння розподіляти завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

–      здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

3.

Якісне виконання поставлених завдань

–      чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

–      комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

–      розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та взаємодія

–      вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудувати партнерські відносини;

–      здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

–      вміння публічно виступати перед аудиторією;

–      здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Ініціативність

–      здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

–      усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

     Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закону України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я»;

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016         № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»;

постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019        № 465 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року №728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1279 «Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року  № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (із змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»;

наказу МОЗ України 17 жовтня 2012 року № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» (із змінами);

наказу МОЗ України 29 вересня 2014 року № 677 «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі»;

наказу від 22 листопада 2011 року № 809 «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

наказу МОЗ України від 16 грудня 2003 року № 584   «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» (із змінами);

наказу МОЗ України від 14 січня 2004 року № 10 «Про затвердження Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 15 січня 2003 року № 8 «Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що (лікарські засоби) реєструються в Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-профілактичних закладів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 26 жовтня 2001 року № 428 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 25 серпня 2010 року № 722 «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»;

наказу МОЗ України від 24 квітня 2015 року № 242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 26 квітня 2011 року № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 06 червня 2012 року № 422 «Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 27 грудня 2006 року № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39 «Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»;

  наказу МОЗ України від 22 квітня 2013 року № 321 «Про визначення понять «великі» та «особливо великі» розміри фальсифікованих лікарських засобів»;

  наказу МОЗ України від 10 лютого 2021 року № 227 «Про затвердження Порядку визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики»

 

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку