Наказ Держлікслужби від 22.10.2020 № 229-к «Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину»

Опубліковано 23.10.2020 о 09:20

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

22.10.2020 Київ 229-к

 

Про необхідність призначення на
вакантну посаду державної служби
на період дії карантину

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290

НАКАЗУЮ:

1. ОГОЛОСИТИ з 23 жовтня 2020 року добір на вакантну посаду державної служби підкатегорії «Б1» категорії «Б» начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу, на період дії карантину та до дня визначення переможця конкурсного відбору відповідно до законодавства.

2. Затвердити оголошення про добір на вакантну посаду державної служби підкатегорії «Б1» категорії «Б», начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу на період дії карантину, що додається.

3. Відділу з управління персоналом забезпечити оприлюднення оголошення про добір на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному вебсайті Держлікслужби.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова   Роман ІСАЄНКО

                                                                                  

Оголошення

про добір на вакантну посаду державної служби підкатегорії «Б1 » категорії «Б» начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу, на період дії  карантину

 

Загальні умови

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу; посада державної служби підкатегорії «Б1» категорії «Б»

Посадові обов’язки

здійснює безпосереднє керівництво Управлінням;

– бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

– забезпечує здійснення щорічних розрахунків та попереднє визначення потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

– забезпечує підготовку пропозицій щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;

– забезпечує організацію роботи щодо ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

– забезпечує організацію роботи щодо анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

– забезпечує організацію роботи з підготовки пропозицій щодо видачі суб’єктам господарювання дозволів на право ввезення (вивезення) та на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує організацію роботи щодо контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує організацію роботи щодо здійснення відповідних заходів з усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує здійснення нагляду за діяльністю територіальних органів Держлікслужби у межах компетенції Управління;

– забезпечує організацію роботи щодо забезпечення взаємодії в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями тощо;

– здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодії та обміну інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме:

– інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також інформування про виконання таких операцій Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН;

– забезпечує інформування громадськості з питань здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує розгляд скарг, запитів на отримання публічної інформації, звернень, що належать до компетенції Управління;

-розподіляє обов’язки між працівниками Управління та надає пропозиції Голові Держлікслужби щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління.

Умови оплати праці

–  посадовий оклад – 13300 грн.;

–  надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р.    № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

–  інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua):

1)   заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби      COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 №290 (далі-Порядок);

2)   резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3)   заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація подається до 18:00 25 жовтня 2020 року.

Адресат: Відділ з управління персоналом Держлікслужби.

Про дату та час проведення співбесіди з особами, які виявили бажання взяти участь у доборі, буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: +380 (44) 422-55-81, Fomychova_IV@dls.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Начальник Відділу з управління персоналом        Інна ФОМИЧОВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку