Наказ від 24.05.2021 № 94-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Опубліковано 24.05.2021 о 18:23

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

 

24.05.2021  м. Київ №94-к

Про оголошення конкурсу
на зайняття посад державної
служби

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведения конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 23 лютого 2021 року № 1285-IX та Порядку проведения конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів   України   від   25   березня   2016   року   №   246   (зі   змінами)

НАКАЗУЮ:

       1. Оголосити конкурс на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В»:

  • начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів i протидіі ïx незаконному обігу;
  • головного спеціаліста Відділу правового забезпечення;
  • головного спеціаліста відділу сертифікацїі виробництва Управління ліцензування виробництва, імпорту лікарських засобів, контролю за дотриманням ліцензійних умов та сертифікації.

      2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, що додаються.

      3. Відділу з управління персоналом забезпечити оприлюднення цього наказу та умов проведения конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному вебсайті Держлікслужби.

      4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова              Роман ICAЄHКO

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста Відділу правового забезпечення

Загальні умови

Посадові обов’язки

–          Здійснює роботи щодо:

перевірки на відповідність законодавству проєктів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держлікслужби, проєктів наказів та інших актів що подаються на підпис або візування керівництву Держлікслужби, а також здійснює підготовку пропозицій начальнику Відділу з цих питань. У разі невідповідності проєкту нормативно-правового акту законодавству України, та в разі якщо зроблені до нього зауваження не враховано, готує проєкт письмового висновку з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання та подає його начальнику Відділ;

контролю за своєчасністю та якістю надання інформації, що належить до компетенції Відділу, територіальним органам Держлікслужби, бере участь у підготовці узагальнюючих матеріалі;

юридичної підтримки діяльності структурних підрозділів Держлікслужби;

аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності   діяльності Держлікслужби;

роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Держлікслужби;

розгляду звернень громадян, звернень та запити народних депутатів України тощо;

представництва в установленому законодавством порядку інтересів  Держлікслужби в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

підготовки довідкових матеріалів щодо застосування законодавства України;

–   проводить правову оцінку проектів договорів (контрактів);

–   виконує обов’язки щодо ведення діловодства у Відділі, такі як забезпечення дотримання вимог Інструкції з діловодства щодо підготовки документів та організації роботи з ними тощо, у разі покладання таких функцій на працівника наказом Держлікслужби;

–   бере участь у:

проведенні роботи по перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції про внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

розробці (розробляє) проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держлікслужби; розглядає проєкти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції Держлікслужби

Умови оплати праці

   – посадовий оклад – 8500 грн.;

 – надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України  «Про державну службу»;

   –  надбавка до посадового окладу за ранг, відповідно до

   постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 31 травня 2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

о 10 год.00 хв. 03 червня 2021 року

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Цифрова грамотність

–      вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

–      вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

–      здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядкувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

–      здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

–      вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

–      здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

2.

Якісне виконання поставлених завдань

–      чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

–      комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

–      розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Відповідальність

–      усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

–      усвідомлення  рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

–      здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

     Закону України «Про лікарські засоби»;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Кодексу адміністративного судочинства України

Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»;

постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»;

постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»

постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України 17 жовтня 2012 року № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» (із змінами);

наказу МОЗ України 29 вересня 2014 року № 677 «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі»;

наказу від 22 листопада 2011 року № 809 «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

наказу МОЗ України від 14 січня 2004 року № 10 «Про затвердження Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 26 жовтня 2001 року № 428 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 24 квітня 2015 року № 242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 26 квітня 2011 року № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39 «Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»;

наказу МОЗ України від 27 грудня 2012 року № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»

 

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста Відділу правового забезпечення

Загальні умови

Посадові обов’язки

–          Здійснює роботи щодо:

перевірки на відповідність законодавству проєктів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держлікслужби, проєктів наказів та інших актів що подаються на підпис або візування керівництву Держлікслужби, а також здійснює підготовку пропозицій начальнику Відділу з цих питань. У разі невідповідності проєкту нормативно-правового акту законодавству України, та в разі якщо зроблені до нього зауваження не враховано, готує проєкт письмового висновку з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання та подає його начальнику Відділ;

контролю за своєчасністю та якістю надання інформації, що належить до компетенції Відділу, територіальним органам Держлікслужби, бере участь у підготовці узагальнюючих матеріалі;

юридичної підтримки діяльності структурних підрозділів Держлікслужби;

аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності   діяльності Держлікслужби;

роз’яснення застосування законодавства, надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції Держлікслужби;

розгляду звернень громадян, звернень та запити народних депутатів України тощо;

представництва в установленому законодавством порядку інтересів  Держлікслужби в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

підготовки довідкових матеріалів щодо застосування законодавства України;

–   проводить правову оцінку проектів договорів (контрактів);

–   виконує обов’язки щодо ведення діловодства у Відділі, такі як забезпечення дотримання вимог Інструкції з діловодства щодо підготовки документів та організації роботи з ними тощо, у разі покладання таких функцій на працівника наказом Держлікслужби;

–   бере участь у:

проведенні роботи по перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції про внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

розробці (розробляє) проєкти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держлікслужби; розглядає проєкти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції Держлікслужби

Умови оплати праці

   – посадовий оклад – 8500 грн.;

 – надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України  «Про державну службу»;

   –  надбавка до посадового окладу за ранг, відповідно до

   постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 31 травня 2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

о 10 год.00 хв. 03 червня 2021 року

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Цифрова грамотність

–      вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

–      вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

–      здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядкувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

–      здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

–      вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

–      здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

2.

Якісне виконання поставлених завдань

–      чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

–      комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

–      розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Відповідальність

–      усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

–      усвідомлення  рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

–      здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

     Закону України «Про лікарські засоби»;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Кодексу адміністративного судочинства України

Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»;

постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»;

постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»

постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України 17 жовтня 2012 року № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках» (із змінами);

наказу МОЗ України 29 вересня 2014 року № 677 «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі»;

наказу від 22 листопада 2011 року № 809 «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

наказу МОЗ України від 14 січня 2004 року № 10 «Про затвердження Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 26 жовтня 2001 року № 428 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» (із змінами);

наказу МОЗ України від 24 квітня 2015 року № 242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів»;

наказу МОЗ України від 26 квітня 2011 року № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39 «Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»;

наказу МОЗ України від 27 грудня 2012 року № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

Загальні умови

Посадові обов’язки

– здійснює безпосереднє керівництво Управлінням;

– бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

– забезпечує здійснення щорічних розрахунків та попереднє визначення потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

– забезпечує підготовку пропозицій щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;

– забезпечує організацію роботи щодо ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

– забезпечує організацію роботи щодо анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

– забезпечує організацію роботи з підготовки пропозицій щодо видачі суб’єктам господарювання дозволів на право ввезення (вивезення) та на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує організацію роботи щодо контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує організацію роботи щодо здійснення відповідних заходів з усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує здійснення нагляду за діяльністю територіальних органів Держлікслужби у межах компетенції Управління;

– забезпечує організацію роботи щодо забезпечення взаємодії в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями тощо;

– здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодії та обміну інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме:

– інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також інформування про виконання таких операцій Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН;

– забезпечує інформування громадськості з питань здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– забезпечує розгляд скарг, запитів на отримання публічної інформації, звернень, що належать до компетенції Управління;

–  розподіляє обов’язки між працівниками Управління та надає пропозиції Голові Держлікслужби щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління

Умови оплати праці

– посадовий оклад – 13300 грн.;

– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року  № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

– інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

 2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

 прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 реквізити документа, що посвідчує особу та   підтверджує громадянство України;

 підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

 3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 31 травня 2021 року

Додаткові (необовязкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення тестування кандидатів

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

о 10 год.00 хв. 07 червня 2021 року

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

м. Київ, проспект Перемоги, 120А (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фомичова Інна Володимирівна, тел.: (044) 422-55-81,

Fomychova_IV@dls.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

–      здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

–      здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

–      уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

–      здатність розробляти та обгрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікуванні результати реалізації

2.

Делегування завдань

–      розуміння алгоритму та процесів, необхідних для виконання завдання, передачі функцій та повноважень;

–      уміння розподіляти завдання між декількома працівниками та сформувати у них правильне розуміння кінцевої мети та очікуваного результату;

–      здатність здійснювати супровід, моніторинг та контроль делегованих завдань, оцінювати ефективність їх виконання

3.

Якісне виконання поставлених завдань

–      чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

–      комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

–      розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

4.

Комунікація та взаємодія

–      вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудувати партнерські відносини;

–      здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

–      вміння публічно виступати перед аудиторією;

–      здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Ініціативність

–      здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;

–      усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов’язків

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та  зловживанню ними»;

Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України «Про лікарські засоби»;

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року;

Конвенції про психотропні речовини 1971 року;

Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року;

Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000         № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 №589 «Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2013         № 333 «Порядок придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016           № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»;

постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2020         № 1185 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.1997          № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2007         № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»;

постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007         № 1339 «Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2008        № 366 «Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002         № 1950 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2008          № 334 «Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині»;

постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011         № 721 «Про затвердження переліку психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині»;

постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009        № 831 «Про затвердження порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин»;

постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008         № 1129 «Порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей»;

наказу МОЗ України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»;

наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 362 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків»;

наказу МОЗ України від 27.03.2012 № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю».

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку