Оголошення конкурсу на конкурсний відбір на посаду директора Державного підприємства "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"

Опубліковано 20.04.2017 о 00:00


 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками оголошує конкурсний відбір на посаду директора Державного підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»

Конкурсний відбір відбувається відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777.

Найменування підприємства: Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції».

Місце знаходження: 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33.

Основні напрями діяльності:

                      проведення фундаментальних досліджень у галузі розробки експериментально-теоретичних основ створення нових лікарських засобів в оптимальних лікарських формах та фундаментальні дослідження з питань якості лікарських засобів;

                       пошук та вивчення структури активних сполук із різних видів природної сировини або синтетичних сполук; створення на їх основі та впровадження у виробництво лікарських засобів, в тому числі гомеопатичних, препаратів для ветеринарії у різних лікарських формах; біологічно активних домішок, розробка допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин та впровадження їх у виробництво;

                      проведення доклінічного вивчення біологічно активних субстанцій, біологічно активних добавок, допоміжних речовин, лікарських засобів, в тому числі гомеопатичних, препаратів для ветеринарії та ін.;

                      розробка прогресивних екологічно чистих технологічних процесів отримання діючих речовин (субстанцій) та лікарських форм;

                      валідація технологічних процесів виробництва біологічно активних субстанцій, допоміжних речовин, лікарських засобів та методів їх контролю;

                      наукове обґрунтування пріоритетних розробок оригінальних та генеричних лікарських засобів та прогнозування потреби і збуту в Україні;

                      розробка методичних основ у галузі створення та виробництва препаратів та допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин в Україні;

                      проведення маркетингових, техніко-економічних та патентних досліджень, надання маркетингових послуг в фармацевтичній галузі;

                      здійснення розробки, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

                      виготовлення нових та існуючих лікарських засобів та інших товарів, які містять біологічно активні речовини;

                      вирощування та реалізація лікарської рослинної сировини та лабораторних тварин;

                      проведення науково-дослідних робіт з розробки нормативно-технічної документації (НТД) та аналітичної нормативної документації (АНД) із впровадженням у виробництво лікарських засобів, у тому числі гомеопатичних і препаратів для ветеринарії та допоміжних хіміко-фармацевтичних речовин, біологічно активних субстанцій та біологічно активних добавок;

                      розробка, випробування, впровадження та реалізація науково-технічної продукції, включаючи винаходи, промислові зразки та інше, технології, алгоритми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, формули, промисловий та науковий досвід та інше.

Вимоги до претендентів

Загальні вимоги:

– громадянство України;

– наявність вищої освіти за освітнім ступенем спеціаліста, магістра за спеціальностями відповідного напряму;

– вільне володіння державною мовою;

– науковий ступінь кандидата або доктора фармацевтичних, біологічних, хімічних наук;

– стаж роботи в фармацевтичній галузі не менше 10 років, з них не менше 5 років на керівних посадах;

– відсутність конфлікту інтересів.

 

Вимоги до професійних та ділових якостей:

– знання діючого законодавства у профільній сфері діяльності підприємства та інших документів, що регламентують діяльність підприємства;

власний досвід роботи в науковій та/або промисловій фармації щодо науково-дослідних робіт по створенню лікарських засобів та їх впровадження у виробництво;

– здатність до стратегічного мислення;

– знання основ економіки та філософії управління;

– уміння визначати пріоритетність завдань у роботі підприємства;

– ініціативність у підвищенні конкурентності підприємства;

– орієнтація на результат;

– високий рівень етичної поведінки.

 

Для  участі  в  конкурсному  відборі  претендент подає разом із заявою:

                      належним чином завірені копію документа,  що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;

                      копію документа про вищу освіту;

                      біографічну довідку (резюме);

                      конкурсну пропозицію;

                      згоду на обробку персональних даних;

                      фотокартку 3х4;

                      рекомендації та інші документи на його розсуд.

 Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та вищезазначених документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента:

– конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді;

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– перспективи розвитку підприємства та аналіз можливих ризиків;

– заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджету;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

 

Інформація, що стосується фінансового стану підприємства додається.

Заяви та документи на участь у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:
03115, м. Київ, проспект Перемоги, 120, кімн. 19, Відділ з управління персоналом, або електронною поштою: fomichova@dls.gov.ua. Телефон для довідок: (044) 422-55-81.

Конкурсний відбір відбудеться 23 травня 2017 року об 11-00 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 120, кімн. 25.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору 25 травня
2017 року.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку