Ви маєте право!

Опубліковано 09.12.2014 о 00:00

Право на охорону здоров’я гарантується Конституцією України кожному громадянину нашої держави, а тому проблема безпечності ліків стає все більш актуальнішою. Однією з головних передумов для реалізації цього права є право на одержання медичної допомоги, що в свою чергу включає право на доступність лікарських засобів.

Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров’я. Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя людей, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я.

Основною метою діяльності Державної служби з лікарських засобів у Волинській області (далі – Служба) є забезпечення доступу населення до ефективних, безпечних і якісних ліків та своєчасного надання йому об’єктивної та доступної інформації про них. 

Існує потрійна система контролю за якістю ліків. При ввезенні в Україну перевіряється кожна серія ліків, на етапі гуртових постачальників та роздрібної торгівлі "уповноважені особи" фармацевтичних підприємств проводять вхідний контроль якості продукції. Також державні інспектори під час інспекційних перевірок вилучають з обігу зразки продукції, яка викликала найменший сумнів, для проведення додаткових лабораторних досліджень. При виявленні порушень щодо зберігання, реалізації ліків до порушників вживають вичерпні заходи впливу – від штрафу до подання документів про анулювання виданої ліцензії.

На виконання регіональної Програми запобігання виробництву, ввезенню та розповсюдженню на території Волинської області неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів на 2011 – 2015 р.р. при Службі створено робочу групу по відстеженню шляхів розповсюдження фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих лікарських  засобів в складі представників УСДБДЕС УМВС у Волинській області, УСБУ у Волинській області,Інспекції з питань захисту прав споживачів та Волинської митниці.

Питання практичної реалізації захисту прав громадян закріплено в Конституції України, Законі України «Про звернення громадян», Указі Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування». Ці акти законодавства регламентують право громадянина України на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян,  підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форм   власності,   засобів масової   інформації,   посадових   осіб    відповідно    до    функціональних   обов’язків   із   зауваженнями,    скаргами    та пропозиціями, що стосуються їх статутної  діяльності,  заявою  або клопотанням   щодо   реалізації    своїх    соціально-економічних, особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про їх порушення.

Відповідно до вищевказаних норм у Службі затвердженого Графік особистого прийому громадян керівництвом Служби. Даний Графік розміщено у «Куточку споживача» кожного аптечного закладу а також зазначено адресу та контактний телефон Служби, що дає можливість громадянам реалізувати своє право на звернення.

Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я населення — одна з визначальних складових гуманітарної політики держави та збереження генофонду українського народу. Тому завдяки багаторівневому контролю якості лікарських засобів  на полицях аптечних закладів Волинської області знаходяться тільки ті медикаменти, які мають усі необхідні документи, що підтверджують їхню якість.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Чергове засідання Комітету PIC/S та щорічний Семінар PIC/S 2014

Наступна

Застосовування, використання та реалізація лікарського засобу обмежені терміном його придатності. Мінюст затвердив відповідні зміни до наказу №809