Маєш право!

Опубліковано 06.12.2017 о 00:00

Кожна людина від свого народження володіє певними правами і свободами, які вона може реалізувати у своєму житті з віком. Безперечно кожний має знати свої права і свободи, вміти користуватися ними, задовольняючи при цьому свої потреби, духовно і матеріально збагачуючись та розвиваючись, і одночасно своєю правомірною поведінкою сприяти консолідації та розвитку в різних сферах своєї держави. Держава у свою чергу забезпечує наявність, гарантію і захист у разі порушення основних прав і свобод, притаманних людині і громадянину. Така взаємодія та взаємовплив сприяє розвитку як самої людини, так і держави.

Одним із основних конституційних прав людини є право на охорону здоров’я. Головною передумовою для реалізації цього права є право на одержання медичної допомоги, що в свою чергу включає право на доступність лікарських засобів.

Законодавство України про охорону здоров’я базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших прийнятих відповідно до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров’я. Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя людей, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено, що військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі в антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством, визнаються учасниками бойових дій.

Статтею 12 Закону встановлено, що учасникам бойових дій надаються, зокрема, такі пільги:

–  безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

-першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

– безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.

22 листопада 2014 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Ще до прийняття Закону, 1 жовтня 2014 року було прийнято три постанови Кабінету Міністрів України: № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»; № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»; № 531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Зазначені обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розміщених на веб-сайтах зазначених організацій, або якщо щодо таких обставин уповноваженими державними органами прийнято відповідні рішення.

Внутрішньо переміщена особа має право на безпечні умови життя і здоров’я, що в свою чергу включає забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством та надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Основною метою діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю та наркотиками у Волинській області (далі – Служба) є забезпечення доступу населення до ефективних, безпечних і якісних ліків та своєчасного надання йому об’єктивної та доступної інформації про них. 

Питання практичної реалізації захисту прав громадян закріплено в Конституції України, Законі України «Про звернення громадян», Указі Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів місцевого самоврядування». Ці акти законодавства регламентують право всіх без винятку громадян України на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян,  підприємств, установ,  організацій  незалежно  від  форм   власності,   засобів масової   інформації,   посадових   осіб    відповідно    до    функціональних   обов’язків   із   зауваженнями,    скаргами    та пропозиціями, що стосуються їх статутної  діяльності,  заявою  або клопотанням   щодо   реалізації    своїх    соціально-економічних, особистих прав і законних інтересів та  скаргою  про їх порушення.

Відповідно до вищевказаних норм у Службі затвердженого Графік особистого прийому громадян керівництвом Служби. Даний Графік розміщено у «Куточку споживача» кожного аптечного закладу а також зазначено адресу та контактний телефон Служби, що дає можливість громадянам реалізувати своє право на звернення.

Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я населення — одна з визначальних складових гуманітарної політики держави та збереження генофонду українського народу. Тому завдяки багаторівневому контролю якості лікарських засобів  на полицях аптечних закладів Волинської області знаходяться тільки ті медикаменти, які мають усі необхідні документи, що підтверджують їхню якість.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

30 листопада відбувся організаційно - методичний семінар для суб'єктів господарювання Волинської області

Наступна

Увага атестація провізорів та фармацевтів суб'єктів господарювання Волинської області