проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Опубліковано 07.02.2018 о 00:00

Пояснювальна записка

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2018 р. №_______

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. У Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р.   № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477; 2010, №  78,           ст. 2762; 2011, №  85, ст. 3112; 2016, №  20, ст.  803; 2016, №  65, ст. 2202; 2017, №  30, ст.  883):

1) у пункті 1 після слів «форми власності» доповнити словами «та фізичними осібами – підприємцами, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики»;

2) у абзаці другому пункту 9 після слів «у відкритих ампулах» доповнити словами «(флаконах), невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих»;

3) у абзаці другому пункту 10 після слів «у відкритих ампулах» доповнити словами «(флаконах), невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих»;

4) абзац перший пункту 12 викласти у новій редакції:

«12. Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму здійснюється суб’єктами господарювання за визначеним Держлікслужбою методом, крім невикористаних решток засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму у відкритих ампулах (флаконах), відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів та невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих.»

5) абзац п’ятий пункту 12 виключити;

6) у абзаці першому та другому пункту 14 слова «територіальному органові Держлікслужби» замінити словом «Держлікслужбі»;

 після слова «Держлікслужбі» доповнити словами «, крім актів про знищення невикористаних решток у відкритих ампулах (флаконах) та відходів, що утворилися у процесі виробництва відповідно до технологічних регламентів» та;

7) пункт 14 доповнити другим та третім абзацами такого змісту:

«За результатами знищення невикористаних решток зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах (флаконах) та відходів, що утворилися у процесі виробництва, у розмірах, що визначені технологічними регламентами, суб’єкт господарювання складає в одному примірнику акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії. Примірник акта залишається у суб’єкта господарювання. Акти знищення невикористаних решток зазначених засобів і речовин у відкритих ампулах (флаконах) зберігаються в медичній карті хворого.».

«За результатами знищення невикористаних залишків препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які повернуті від родичів померлих хворих, суб’єкт господарювання складає в двох примірниках акт за формою згідно з додатком 4, який засвідчується підписами членів комісії. Перший примірник акта залишається у суб’єкта господарювання, другий надсилаються до Держлікслужби.».

Абзац другий вважати четвертим.

8) пункт 15 викласти у новій редакції:

«Знищення засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму здійснюється:

у вигляді рідин (розчини, суспензії, сиропи) – методом розведення водою та зливом до комунального колектора;

у вигляді твердих продуктів, порошків (таблетки, капсули, гранули, порошки для ін’єкцій), напівтвердих лікарських засобів (креми, лосьйони, гелі, супозиторії, лініменти, мазі, пасти) – методами інкапсуляції, інертизації або високотемпературного спалення.

Знищення лікарських засобів у формі трансдермальних пластирів (трансдермальна терапевтична система), які містять наркотичні засоби, здійснюється методом спалення.»

9) у абзаці третьому пункту 18 слова «березня року» змінити словами «січня року»;

10) пункт 19 виключити;

11) пункт 21 виключити;

12) у абзаці першому пункту 29 слова «та ангідриду оцтової кислоти» виключити;

13) абзац сьомий пункту 29 виключити;

14) у абзаці другому пункту 30 слова «та ангідриду оцтової кислоти» виключити;

15) у абзацах першому та другому пункту 31 слова «територіальному органові Держлікслужби» замінити словом «Держлікслужбі»;

16) у абзаці третьому пункту 34 слова «березня року» змінити словами «січня року»;

17) пункт 42 доповнити новим абзацем:

«вимоги пунктів 41-42 не поширюються на діяльність, пов’язану з культивуванням, зберіганням та переробкою рослин роду коноплі за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищує вміст, визначений Кабінетом Міністрів України.»

18) у пункті 43 слово «волокна конопель» виключити;

19) у пункті 44 після слів «згідно з додатком 14» доповнити словами «звіт про результати діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин роду мак снотворний та рослин роду коноплі для виробництва насіння.»

20) додаток 5 до постанови викласти в новій редакції, що додається;

21) додаток 9 до постанови викласти в новій редакції, що додається;

22) додаток 13 до постанови викласти в новій редакції, що додається.

2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р.      № 282 (Офіційний вісник України, 2016, №  30, ст. 1209; 2016, №  65,               ст. 2202; 2016, № 68, ст. 2295):

1) в пункті 4 слова «Про насіння і садивний матеріал» виключити;

2) пункт 9 викласти у новій редакції:

«9. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.»;

3) абзац третій пункту 16 викласти у новій редакції:

«до 31 січня року, що настає за звітним, – звіт про кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року».

4) пункт 16 доповнити новим абзацем:

    «до 1 жовтня поточного року, – звіт про результати діяльності із зазначенням кількості вирощених і перероблених рослин роду мак снотворний та рослин роду коноплі для виробництва насіння.»

5) у абзаці другому пункту 81 слово «окрема» виключити;

6) у абзаці другому пункту 82 слово «окрема» виключити .

3. У назві постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р.   № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, стаття 1303; 2015, №  24, ст.  659; 2016, №  65, ст. 2202) після слів «у закладах охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичних осіб–підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної практики». 

У Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333:

1) у назві Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, після слів «у закладах охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичних осіб–підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної практики»; 

2) у пункті 1 після слів «(далі – заклади охорони здоров’я)» доповнити словами «та фізичних осіб–підприємців, які мають ліцензію на провадження медичної практики»;

 після слів «форми власності» доповнити словами  «та фізичними особами–підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної практики»;

 3) у пункті 3 після слів «заклади охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичні особи–підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики»;

4) у пункті 4 після слів «керівником закладу охорони здоров’я» додати слова «та фізичною особою–підприємцем, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

5) у пункті 5 після слів «у закладі охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичної особи–підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

6) у абзаці другому пункту 6  після слів «керівником закладу охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичною особою–підприємцем, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

7) у абзаці першому пункту 7 після слів «закладами охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичними особами–підприємцями, які мають ліцензію на провадження медичної практики»;

    у абзаці шостому після слів «керівника закладу охорони здоровя» доповнити словами «та фізичною особою–підприємцем, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

8) у абзаці першому пункту 9 слова «установленим МВС вимогам до об’єктів і приміщень, що призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин» замінити словами «установленим технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 282 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1209,) (далі – Ліцензійні умови).»;

9) у абзаці другому пункту 9 слова «обладнаних відповідно до встановлених МВС вимог» замінити словами «обладнаних відповідно до технологічних вимог Ліцензійних умов»;

10) у пункті 11 після слів «у закладі охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичної особи–підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

11) пунк 12 викласти у новій редакції:

«Неякісні лікарські засоби, невикористані залишки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відкритих ампулах та флаконах або ті, що пошкоджені і стали непридатними для використання або повернуті від хворого, якому медична допомога надається в таціонарних умовах, підлягають знищенню в установленому законодавством порядку.»;

12) у абзаці першому пункту 13 після слів «керівнику закладу охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичній особі–підприємцю, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

13) у абзаці другому пункту 13 після слів «керівника закладу охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичної особи–підприємця, який має ліцензію на провадження медичної практики»;

14) у абзаці третьому пункту 13 після слів «керівник закладу охорони здоров’я» доповнити словами «та фізична особа–підприємець, яка має ліцензію на провадження медичної практики»;

15) у пункті 14 після слів «керівники закладів охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичні особи–підприємеці, які мають ліцензію на провадження медичної практики»;

16) у пункті 15 після слів «заклади охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичні особи–підприємеці, які мають ліцензію на провадження медичної практики» та слова «березня року» змінити словами «січня року»;

17) у пункті 16 після слів «керівник закладу охорони здоров’я» доповнити словами «та фізична особа–підприємець, яка має ліцензію на провадження медичної практики».

4. У Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008р.               № 366(Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 977; 2016, №  20, ст.  803):

1) у абзаці другому пункту 6 слова «у межах міста чи району» замінити словами «у межах населеного пункту чи області»;

2) пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за винятком прекурсорів, включених до переліку і віднесених згідно із законодавством до небезпечних речовин, в кількості 200 і більше кілограмів (літрів) здійснюється у супроводженні суб’єкта охоронної діяльності.»

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку