Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333»

Опубліковано 28.10.2020 о 08:33

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення
проєкту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 травня 2013 р. № 333»

 

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333» (далі – проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблений Міністерством охорони здоров’я України  з метою приведення у відповідність до статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проєкт постанови, зміни, що вносяться до постанов, прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, аналіз регуляторного впливу, порівняльна таблиця та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua) та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (dls@dls.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проєкту постанови надсилати до 28.11.2020 року:

– Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, 01601,
вул. Грушевського 7, e-mail: moz@moz.gov.ua; Директорат фармацевтичного забезпечення e-mail: olegpivovarov.moz@gmail.com;

– Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за адресою: м. Київ, 03115, просп. Перемоги, 120-А, e-mail: dls@dls.gov.ua.

 

ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                     2020 р. №

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 травня 2013 р. № 333

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1303; 2015 р. № 24, ст. 659; 2016 р. № 65, ст. 2202), зміни, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                                Д. ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2020 р. №_______

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 13 травня 2013 р. № 333

 

1. Назву та пункт 1 постанови після слів «у закладах охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичних осіб–підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики».

2. У Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву після слів «у закладах охорони здоров’я» доповнити словами «та фізичних осіб–підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики»; 

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм провадження закладами охорони здоров’я незалежно від їх підпорядкування, організаційно-правової форми, та форми власності (далі – заклади охорони здоров’я) та фізичними особами – підприємцями, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, діяльності, пов’язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з території України, транзитом через територію України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 19, ст. 789) (далі – перелік), і прекурсорів, включених до таблиці IV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як лікарський засіб (далі – препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), а також особливості діяльності лікувально-профілактичних закладів під час провадження зазначеної діяльності.»;

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зберігаються та виготовляються у закладах охорони здоров’я у приміщеннях, які відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 282 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1209) (далі – Ліцензійні умови) та установленим МВС вимогам до об’єктів і приміщень, що призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин.

Препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що потребують під час їх зберігання дотримання температурного режиму, зберігаються у приміщеннях, обладнаних відповідно до вимог Ліцензійних умов та встановлених МВС вимог у холодильниках без сейфа.»;

4) у пункті 15 цифри та  слово «31 березня» замінити цифрами та словом «31 січня»;

5) абзац другий пункту 17 виключити;

6) у пункті 22 слово «місячної» замінити словом «тримісячної»;

7) абзац четвертий пункту 30 викласти в такій редакції:

«Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд (член сім’ї, опікун або піклувальник), має право особисто отримувати препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів безпосередньо в лікувально-профілактичному закладі або за рецептом у фармацевтичному (аптечному) закладі.»;

8) у тексті Порядку:

після слів «заклади охорони здоров’я», в усіх відмінках доповнити словами «та фізичні особи–підприємці, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,» у відповідному відмінку;

після слів «керівник закладу охорони здоров’я», в усіх відмінках доповнити словами «та фізичною особою–підприємцем, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики,» у відповідному відмінку.

 

 

        

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку