Антикорупційна програма Держлікслужби на 2019 – 2020 роки

Опубліковано 06.02.2019 о 16:53

ЗВІТ

ОПИС

ОЦІНЕНІ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ

ПЕРЕЛІК АДМІПОСЛУГ

ПЕРЕЛІК СОПів

ПЛАН ЗАНЯТЬ

ПЛАН РОБОТИ

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2019 – 2020 роки

 

Антикорупційна програма Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Антикорупційна програма Держлікслужби) розроблена на виконання положень статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агенства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням НАЗК 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539.

Базовим документом в сфері антикорупційної політики повинна стати Антикорупційна стратегія на 2018-2020 роки, на основі якої здійснюється деталізація передбачених в ній заходів. Ефективній реалізації завдань Антикорупційної стратегії сприятиме збереження практики прийняття Кабінетом Міністрів України Державної програми з встановленням заходів реалізації завдань Антикорупційної стратегії, ступінь виконання яких має слугувати оцінкою її ефективності.

Протягом останніх років необхідні видатки з державного бюджету України забезпечили створення і діяльність нової системи державних спеціалізованих антикорупційних органів. Наразі Національне агенства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Державне бюро розслідувань (ДБР) і Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розглядаються суспільством і міжнародними партнерами України в якості ключових елементів подолання корупції. Водночас зберігається необхідність зміцнення довіри населення до них і їх спроможності боротися з корупцією.

В Україні поки не подолані протиріччя та взаємна недовіра суспільства і органів державної влади. За цих умов для ефективного запобігання корупції необхідно зміцнювати взаємодію органів державної влади і місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

1. Визначення засад загальної відомчої політики Держлікслужби щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

 

1.1. Положенням про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647, визначено що, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Держлікслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держлікслужби є:

реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також внесення Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах;

ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

технічне регулювання у визначених сферах;

здійснення державного регулювання і контролю у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.

1.2. Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена з метою:- оцінити можливі корупційні ризики у діяльності Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств сфери управління Держлікслужби, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;- запланувати навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;- тощо.

– визначити процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

– визначити заходи щодо запобігання та врегулювання виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строк та необхідні для цього ресурси;

– визначити засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

1.3. Шляхи і способи розв’язання проблеми.

Досягнення мети Антикорупційної програми можливе шляхом імплементації Нових засад державної антикорупційної політики в Україні, належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України».

Антикорупційна Програма визначає пріоритети антикорупційної політики Держлікслужби, дає можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

1.4. Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Держлікслужби у 2019 – 2020 роках:

 • вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією в структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби;
 • проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно- правових актів;
 • залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія Держлікслужби з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Держлікслужбі допомогу у запобіганні корупції;
 • надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Держлікслужби;
 • контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Держлікслужби;
 • розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;
 • забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Держлікслужби;
 • забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;
 • виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в Держлікслужбі;
 • проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проектів організаційно-розпорядчих актів Держлікслужби щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
 • вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

–    проведення серед працівників Держлікслужби роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;

– організація і проведення навчальних заходів, індивідуального консультування з питань профілактики і протидії корупції;

– підбір та розстановка кадрів з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

– проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення ефективної роботи зі зверненнями громадян щодо зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням;

– здійснення вибору контрагентів для закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог чинного законодавства України;

– планові та позапланові перевірки підрозділів, підпорядкованих органів Держлікслужби з метою виявлення корупційних правопорушень та ризиків;

– внесення антикорупційного застереження у договори, що укладаються органами, підприємствами Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг;

 •  забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Держлікслужбі вимогам антикорупційної політики;
 • здійснення контролю даних бухгалтерського обліку, наявності та достовірності первинних документів бухгалтерського обліку;
 • контроль за фінансовими операціями, що здійснюються Держлікслужбою, його територіальними органами, підприємствами, їх належний облік та доступність для перевірки; – регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи із запобігання та виявлення корупції, а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу та досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції.
 • проведення нарад із заслуховуванням звітів керівників підрозділів, підпорядкованих органів і підприємств Держлікслужби про стан дотримання антикорупційного законодавства;

– інформування працівників про випадки вчинення корупційних правопорушень в Держлікслужбі;

– інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держлікслужби, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних засобів передачі зазначеної інформації;

– інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи щодо виникнення конфлікту інтересів та порядку його врегулювання.

– захист працівників Держлікслужби, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності підрозділів Держлікслужби.

1.5. Положення Антикорупційної програми поширюються на всіх працівників Держлікслужби, її територіальних органів та підпорядкованих державних підприємств, які обіймають посади, пов’язані з виконанням функцій держави, організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських обов’язків, а також інших працівників, які не є посадовими особами, та перебувають у трудових відносинах із Держлікслужбою та її підрозділами.

 

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

 

2.1. Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення, оцінка корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб Держлікслужби, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють проведена з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Відповідно до Методології процес оцінки корупційних ризиків було розділено на етапи:

 • Організаційно-підготовчі заходи;
 • Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
 • Оцінка корупційних ризиків;
 • Складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

2.1.1. Організаційно-підготовчі заходи

Головою Держлікслужби прийнято рішення про оцінку корупційних ризиків Держлікслужби для включення до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2018 рік. 25.12.2017 було проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків, затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків, визначено завдання щодо оцінки корупційних ризиків структурним підрозділам Держлікслужби, її територіальним органам та державним підприємствам.

2.1.2. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі:

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі були визначені вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств під час виконання ними функцій і завдань. Ідентифікація корупційних ризиків проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держлікслужби на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі:

 • інтерв’ювання, анкетування;
 • нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність Держлікслужби;
 • результати перевірок, аудитів, внутрішні перевірки та службові розслідування;
 • аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2017, 2018 роки;
 • публікації в ЗМІ та соціальних мережах;
 • інформація з відкритих реєстрів;
 • звернення що надійшли від фізичних та юридичних осіб.
 • Види корупційних ризиків:
 • нормативно правові;
 • організаційні;
 • кадрові;
 • фінансово-господарські; адміністративні;
 • контрольно-наглядові тощо.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби було здійснене їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Держлікслужби, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі засоби контролю та описи корупційних ризиків (додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).  

2.1.3. Оцінка корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків здійснена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення пов’язаного з корупцією, також визначені шляхи до їх мінімізації, усунення (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

2.2. Згідно наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» була створена комісія Держлікслужби з оцінки корупційних ризиків, затверджено Положення та проведена оцінка корупційних Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, представників громадських організацій фармацевтичної галузі, Громадської Ради при Держлікслужбі.

2.3. За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси) (додаток 2).

 

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків заплановані та здійснюються за результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби та полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків (додаток 3):

3.1. Усунення корупціогенних факторів в законодавчих та інших нормативно-правових актах.

В Держлікслужбі проводиться робота щодо підготовки змін до документів що регламентують діяльність Держлікслужби: Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 та інших нормативно-правових актів. Підготовка зазначених змін проводиться, в тому числі і з метою усунення корупціогенних факторів, мінімізації ймовірності вчинення посадовими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, чіткого визначення адміністративних процедур, усунення колізій, прогалин, зменшення дискреційних повноважень або встановлення належного контролю за їх здійсненням, зменшення надмірних обтяжень (при отриманні дозвільних документів, довідок, ліцензій, сертифікатів), та поширеної практики безпосереднього контакту посадових осіб з третіми особами, відсутність вимог обґрунтованих рішень тощо.

3.2. Стандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень.

В Держлікслужбі затверджено 32 інформаційних та технологічних картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою (додаток 4) та 86 стандартних операційних процедур (СОП), які підлягають оновленню у зв’язку зі змінами в законодавстві та організаційно-штатними змінами в Держлікслужбі (додаток 5).

3.3. Відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень імплементуються шляхом внесення змін до штатної структури Держлікслужби, територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери її управління.

3.4. Розробка та вдосконалення положень про структурні підрозділи Держлікслужби, територіальні органи та державні підприємства, що входять до сфери її управління, посадових інструкцій працівників, а також неодмінне ознайомлення з їх змістом посадових осіб органу влади та неухильне їх дотримання.

3.5. Розподіл управлінських обов’язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень, детальне документування процесу ухвалення рішень на всіх етапах.

3.6. Впровадження внутрішніх кодексів поведінки, з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги.

3.7. Проведення періодичних тренінгів та підвищення кваліфікації для посадових осіб органу влади із спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства тощо.

3.8. Мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, запровадження можливості отримати та/або подати документи у он-лайн режимі через веб-сайт Держлікслужби.

3.9. Запровадження громадського контролю за процесом прийняття управлінських рішень шляхом забезпечення можливості подання інформації про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Держлікслужби, пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері діяльності Держлікслужби,

3.10. Обов’язкового надання за запитами інформації про діяльність органу влади щодо запобігання корупції.

3.11. Розгляду пропозицій за результатами громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів органу влади, надання інформації про врахування поданих пропозицій тощо.

3.12. Включення представників громадськості до консультативних, дорадчих, допоміжних органів, що створюються Держлікслужбою для вдосконалення законодавства та розгляду інших питань у сфері її діяльності.

3.13. Проведення періодичного оцінювання якості, ефективності й результативності діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3.14. Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади шляхом створення на офіційному веб-сайті Держлікслужби розділу для повідомлень про корупцію, забезпечення можливості подання таких повідомлень через спеціальні телефонні лінії, засоби електронного зв’язку тощо. Такі механізми для здійснення повідомлень про корупцію мають бути доступними як для працівників органу влади (у тому числі його територіальних органів), так і для представників громадськості, які з ним взаємодіяли або взаємодіють (отримують послуги, підконтрольні або підзвітні органу влади тощо). Запровадження механізму повідомлень, зокрема анонімних дозволяє виявляти людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншими способами (тиск зі сторони керівництва органу влади, втручання третьої сторони тощо).

3.15. Забезпечення обов’язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень.

3.16. Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов’язків.

 

4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

4.1. Для забезпечення проведення серед посадових осіб Держлікслужби роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції оцінки та усунення корупційних ризиків уповноваженою особою Держлікслужби будуть проводиться такі заходи:

– проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців Держлікслужби;

– проведення для працівників Держлікслужби навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;

– проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби;

– проведення постійної роз’яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби.

4.2. Уповноважена особа до 30 грудня року, що передує плановому, затверджує у Голови Держлікслужби План проведення занять та перелік тем з антикорупційної тематики, надає до відділу з управління персоналом Держлікслужби пропозиції щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівників Держлікслужби з питань запобігання і протидії корупції.

Уповноважена особа, у разі виникнення потреби, має право ініціювати перед керівництвом Держлікслужби проведення семінарів, відеоконференцій, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам Держлікслужби.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатись спеціалісти відповідних органів державної влади, громадські та міжнародні організації.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності Держлікслужби в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Держлікслужби, розділ «Запобігання корупції».

 

5. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

5.1. Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми Держлікслужби здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії на підставі звітів виконавців, відповідно до Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками один раз на три місяці.

5.2 Керівники самостійних структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби щомісяця, до 10 числа наступного за звітним, надають Уповноваженій особі Держлікслужби інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.

5.3. Механізм та критерії (показники) здійснення оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби проводиться на підставі аналізу виконання конкретних завдань, заходів щодо усунення корупційних ризиків, відношення суспільства, громадських організацій, учасників фармацевтичного ринку та реальних показників (результатів) заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

5.4. З метою здійснення моніторингу уповноважена особа веде облік та аналіз отриманої інформації, її узагальнює, здійснює моніторинг змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, щоквартально до 20 числа наступного місяця звітного кварталу здійснює оцінку результатів виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, та готує відповідний звіт.

5.5. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

повнота виконання;

своєчасність виконання;

ефективність здійснення.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;

розробка та прийняття Положення про Держлікслужбу – з дати набрання ним чинності;

підготовка організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання уповноваженою особою;

розробка документів методичного характеру – з дати підписання уповноваженою особою;

навчання – з дати проведення заходу;

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

ініціювання внесення змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб’єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

підготовка організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

розробка документів методичного характеру – у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останньою робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

 • створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акту, прийняттям організаційно- розпорядчого документа, проведення заходів навчального та методичного характеру;
 • підвищення рівня довіри та зміцнення позитивного іміджу Держлікслужби, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних га інших досліджень).

Під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясовуються питання несвоєчасність або неповне виконання заходу пов’язано із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва, або з’ясовуються інші причини.

5.6. Уповноважена особа Держлікслужби щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця, інформує комісію про стан виконання Антикорупційної програми, Національне агентство з питань запобігання корупції за формою, визначеною НАЗК.

5.7. Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Уповноваженою особою Держлікслужби, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами, територіальними органами, державними підприємствами, що належать до сфери управління Держлікслужби) на розгляд комісії.

5.8. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться в установленому в Держлікслужбі порядку, з урахуванням вимог цього розділу Антикорупційної програми, у таких випадках:

 • при необхідності приведення Антикорупційної програми у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві;
 • за ініціативою керівництва Держлікслужби чи уповноваженої особи, з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми (з урахуванням вимог діючого антикорупційного законодавства);
 • у разі встановлення за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби недієвості визначених нею заходів;
 • у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби;
 • за пропозицією Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • прийняття відповідними органами державної влади (Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України) Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки та затвердження Порядку її виконання протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження.
 • Зміни до цієї Антикорупційної програми затверджуються наказом Голови Держлікслужби після їх обговорення з представниками трудового колективу Держлікслужби оприлюднюються на офіційному сайті Держлікслужби для відкритого доступу не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня їх прийняття в установленому порядку.

Додатки:

1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

2. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3. Таблиця оцінених корупційних ризиків Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та заходів щодо їх усунення;

4. Перелік інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затверджених наказом Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою»;

5. Перелік стандартних операційних процедур (СОП) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

6. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2019 році;

7. План занять та перелік тем з питань запобігання корупції для проведення занять в Держлікслужбі на 2019 рік;

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку