Робочий план  оцінки корупційних ризиків Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Опубліковано 01.02.2021 о 14:00

Затверджено

Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності
Держлікслужби 22.01.2021

 

 

Робочий план  оцінки корупційних ризиків
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

 

 

 

з/п

 

Об’єкти оцінки  корупційних ризиків

Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків

Методи та способи оцінки корупційних ризиків

 

Відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків

Строк

Проведення оцінки

Корупційних
ризиків

 

1.

Управління Держлікслужбою, документообіг, захист інформації

Підготовка  проектів нормативно-правових актів та прийнятті організаційно-розпорядчих документів Держлікслужби

Закон України «Про лікарські засоби»;

Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотикам, затверджене Постановою КМУ   від 12 серпня 2015 р. № 647.

Інструкція з діловодства Держлікслужби

 

Вивчення, дотримання чинного законодавства України. 

Проведення навчання працівників щодо застосування чинного законодавства при підготовці нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

До 01лютого 2021року

2.

Проведення процедур державних закупівель.

Закон України «Про публічні закупівлі».

 

Положення про тендерний комітет Держлікслужби

 

Посадові інструкції працівників, які беруть участь в організації закупівель

 

Вивчення та аналіз документації

 

Проведення аналізу цінових пропозицій перед укладанням договорів, прийняття акту, який врегулює процедуру проведення договірних закупівель.

 

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Мрожик Г.М.

 

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Савченко М.І.

 

До 01лютого 2021року

3.

Управління ресурсами, списання матеріально-технічних засобів

Положення про сектор управління ресурсами

Посадові інструкції працівників залучених до списання майна Держлікслужби

Вивчити процедуру та порядок списання майна Держлікслужби

Вивчення та аналіз документації.

Аналіз методів контролю за виконанням вимог законодавства щодо списання майна Держлікслужби

Сектор управління ресурсами

Шульженко Ю.Г.

 

Відділ бухгалтерського обліку та планування

Мрожик Г.М.

 

До 01лютого 2021року

4.

Управління персоналом

Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотикам, затверджене Постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 647

Положення про відділ з управління персоналом. Посадові інструкції державних службовців.

Положення про конкурсну комісію

Вивчення законодавства, що регулює державну службу

Вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії та адміністратором

 

Члени конкурсної комісії та адміністратор

Уповноважений  з питань запобігання та виявлення корупції   Савченко М.І

До 01лютого 2021року

5.

Надання адміністративних послуг, контрольно-інспекторська діяльність

 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 № 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09. 2005 № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»

Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотикам, затверджене Постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 647,
Накази МОЗ, накази Держлікслужби, Положення про територіальні органи, державні підприємства, що належать до сфери управління Держлікслужби  

Вивчення, дотримання існуючої нормативно-правової бази.

Аналіз документації.

Керівники відповідних структурних підрозділів,  територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби

 

Уповноважений  з питань запобігання та виявлення корупції   Савченко М.І

До 01лютого 2021року

6.

Організація діяльності з внутрішнього аудиту

 

 

Політика якості Держлікслужби.

Розроблені і затверджені стандартні операційні процедури.

Положення про сектор  управління системою якості та внутрішнього аудиту

Посадові інструкції працівників

Вивчення плану  діяльності з внутрішнього аудиту Держлікслужби

Вивчення внутрішньої документації

Сектор управління системою якості Сагун О.М.

 

Головний спеціаліст з  внутрішнього аудиту Бодак І.В.

До 01лютого 2021року

7.

Організація роботи по запобіганню та виявлення корупції

 

Закон України «Про запобігання корупції».

Положення про структурні підрозділи Держлікслужби. Посадові інструкції. Звернення щодо проявів корупції

Вивчення та аналіз документації і звернень щодо корупційних діянь.

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Савченко М.І.

 

 

До 01лютого 2021року

 

                                

                                Голова комісії                                                                                                Михайло САВЧЕНКО

 

 

                                Секретар комісії                                                                                             Оксана ЗЛА                                 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку