Наказ від 16.11.2023 № 1295 “Про ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”

Опубліковано 16.11.2023 о 15:00

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

_______16.11.2023______________                                    Київ                               №_____1295__________

Про ліцензування

господарської діяльності

з обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

 

Відповідно до законів України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12.08.2015 № 647, Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Ліцензійних умов провадження  господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282, з урахуванням пропозицій робочої групи з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужби (протокол від  16.11.2023   № 48/23)

 НАКАЗУЮ:

1. За результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання про отримання, ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

1.1. Видати ліцензію на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 1 суб’єкту  господарювання (додаток 1).

1.2. Залишити без розгляду заяви про отримання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 5 суб’єктам господарювання (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу Романа ФУРМАНА

 

   Голова

                                                                  Роман ІСАЄНКО

 

Додаток: 1

Перелік

суб’єктів господарювання, за заявами яких прийняте рішення про
видачу ліцензії на право здійснення господарської діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М.БОРИСЛАВА” БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення наркотичних засобів (список 1 таблиця ІІ, список 1 таблиця ІІІ), психотропних речовин (список 2 таблиця ІІ, список 2 таблиця ІІІ), прекурсорів (список 1 таблиця ІV, список 2 таблиця ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770.

Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії:
рахунок отримувача –UA928999980334159896019013927
назва отримувача коштів -ГУК Львiв/Бориславська тг /22011800
код отримувача (код за ЄДРПОУ) –38008294
банк отримувача – Казначейство України (ЕАП)
код банку отримувача (МФО) – 899998

Сума – 2684 грн.

Всього: 1

 

Додаток: 2

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МОРШИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
             – у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначена організаційно-правова форма;
             – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);
–  у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази)  відсутня матеріально технічна база на види господарської діяльності «використання», «перевезення»,  у п.3 відсутні відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у пункті 4 відсутні  реквізити  дозволу  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  у п.5 не зазначена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України,  дата народження Гатайло О.Д. не співпадає з датою народження вказаній у довідці про проходження наркоогляду, прізвуище Онуфрій-Янко А.В. не співпадає з зазначеним у довідці відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду).
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заяву про отримання ліцензії подано у спосіб не передбачений ст.10 Закону;

           – у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено неповні  реквізити  дозволів  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “АТЛАНТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону             у зв’язку з тим, що:
            – у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази  дата народження Грабовецької І.Я. не співпадає з датою народження зазначеною у довідці про проходження профілактичного наркологічного огляду.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону             у зв’язку з тим, що:
            – у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначена організаційно-правова форма, відсутня дата складання;
           – у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні  реквізити  дозволу  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  у п.5 не зазначена дата народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МА’РИЖАНИ АГРО”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на  Дуб С.В.;
у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні  реквізити  дозволу  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 5

 

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку