Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 23.06.2022

Опубліковано 23.06.2022 о 16:24

Перелік суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦІЇ “ПАРЕНС-УКРАЇНА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі ‘Закон’) у зв’язку з тим, що:
           – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

          – заява про отримання ліцензії складена не за формою, встановленою. Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету    Міністрів    України   від    06.04.2016    №   282 (далі – Ліцензійні умови), не   вірно зазначено організаційно- правова форма суб’єкта господарювання;
             – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про стан   матеріально-технічної бази) не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “ДЕЛЬТА МЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для  зайняття  діяльністю  з  обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутній опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії);   

         – у заяві   про  отримання    ліцензії  та відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначений орган ліцензування, не зазначені дати складання;
         – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в п. 5 відсутні дати народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ “УКРАЇНА” ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.
            – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчуені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції, в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
              Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку