Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 21.07.2022

Опубліковано 21.07.2022 о 16:24

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІКОПОЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА АПТЕКА” НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон) у зв’язку з тим, що:

– заява про отримання ліцензії не відповідає встановленій формі Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку, затвердженого постановою   Кабінету    Міністрів    України   від    06.04.2016    №   282 (далі – Ліцензійні умови);

– надано копію довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду;.

– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про стан матеріально-технічної бази), (сторінки відомостей непронумеровані не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

– в пункті 5 не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України”,  відсутня дата народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції);

– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази види господарської діяльності, які має намір проводити суб’єкт господарювання,  не відповідають зазначеним об’єктам та приміщенням;

– відсутня матеріально-технічна база на реалізацію(відпуск);

– зазначений вид господарської діяльності “роздрібна торгівля лікарськими засобами не підлягає ліцензуванню на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕРФЕКТ-ДЕНТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

  – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей,  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

 -відсутні реквізити документа, що виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення; в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції; , в пункті 5 некоректно зазначена дата народження Пайкуш В.А.
                Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “КЛІНІКА НОВА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї підписані особою, що не має на це повноважень;

– невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання; в заяві про отримання ліцензії та відомостях некоректно зазначена інформація щодо списків і таблиць підконтрольних речовин;

– довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду на Вакуленко Ж.П. та Федоренко О.В. не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов.
              – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчуені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

– в пункті 5 відсутня дата народження у Ковальчук Л.Р. ;

– в пункті 5 не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України”,  відсутня дата народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
             Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС “ЕЛЕКТРОНПРИЛАД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні відомості  про дозвіл Національної поліції,

– в пункті 5 відсутні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом   наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України”.

Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СИРОРОБ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

– в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції,

– в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  та відсутні відомості  наказу на осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
              Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– копії довідок про проходження профілактичного наркологічного огляду надано неналежної якості;

                – в пункті 3 відомостей про стан матеріально технічної бази зазначена адреса місця провадження діяльності відсутня в діючій ліцензії суб’єкта господарювання та має розбіжність з заявою про розширення провадження виду господарської діяльності;

 -в пункті 4 відомостей надані протерміновані відомості про Дозвіл Національної поліції,

– в пункті 5 ПІБ та дата народження Кондаурова О.І. має розбіжність з копією довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду.

Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛІНІКА ЄВРОКЛІНІКС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– документи подані неналежної якості;

– в заяві про отримання ліцензії відсутня назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи;

– список I табл.III. та список II табл.II не погоджені дозволом Національної поліції;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей,  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

– в пункті  3 відсутня матеріально-технічна база на «зберігання», «придбання», «використання», «знищення»;- відсутній документ, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

–  в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції;

–  в пункті 5 не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України”,  відсутня дата народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.;

 – дата народження Боярчук А.В.зазначена некоректно та відсутня довідка наркоогляду.

Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГОВИЙ ДІМ МЕДСВІТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в пункті 3 відомостей зазначена адреса місця провадження господарської діяльності має розбіжності з заявою про отримання ліцензії та не погоджено Дозволом Національної поліції.

Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОТЕЇН ІНВЕСТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–  в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
              Запропонувати  привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку