Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 28.07.2022

Опубліковано 28.07.2022 о 16:11

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “КВІНМЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон) у зв’язку з тим, що:

– документи подані у спосіб непередбачений ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про стан матеріально-технічної бази) не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку, затвердженого постановою   Кабінету    Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в пункті 3 відомостей відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання” та “знищення”.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “КЛІНІКА МЕДЛЮКС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– документи подані у спосіб непередбачений ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності “.

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

–  в пункті 3 відомостей відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “зберігання, “використання” та “знищення”;

 – адреса місця провадження господарської діяльності, що зазначена в заяві та п.3 відомостей погоджена дозволом Національної поліції частково.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “МЕДВІН”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– документи подані у спосіб непередбачений ст. 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності “.

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БОН БУАССОН БЕВЕРІДЖ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

– відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про проходження наркологічного огляду;

– в заяві про отримання ліцензії невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання та відсутня дата складання.

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи) та відсутня дата складання;

–  в пункті 3 відомостей відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання” та “знищення”;

– в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції;

– в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ЯРМОЛИНЕЦЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках.

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

– в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей,  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

– в пункті 5 не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України”, відсутня дата народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА ЖУ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії та відомостях не зазначені списки та таблиці,  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.;

– в пункті 3 відомостей відсутня матеріально-технічна база на “зберігання”;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

–  в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  МАКАРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– надано копії протермінованих довідок про проходження наркологічного профілактичного огляду;

– відсутні відомості про Дозвіл Національної поліції;

– документи підписані особою, що не має на це повноважень;

– в заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання та невірно зазначено місцезнаходження юридичної особи;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам та встановленій формі Ліцензійних умов.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІОЛАМЕД-10”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей,  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БОЙКО І С”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– копія дозволу оренди землі не відповідає вимогам Закону України “Про оренду землі” (Не підтверджено державну реєстрацію права на оренду землі).

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

12.  КОЛЕКТИВНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи) та встановленій формі.

– в пункті 3 відомостей відсутня матеріально-технічна база на “використання”, “знищення”, зберігання”;

–  в пункті 5 неповні відомості про незняту чи непогашену судимість.

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РДС ІЛ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутній орган ліцензування

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей не пронумеровані та   не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), відсутній орган ліцензування).

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку