Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 04.08.2022

Опубліковано 04.08.2022 о 15:51

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОБРОМЕД ПЛЮС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету    Міністрів    України   від    06.04.2016    №   282 (далі – Ліцензійні умови) (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання;  відсутня інформація про документ, виданий уповноваженим   органом,   що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АДЕМН”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

           – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
          – відомості   про   стан    матеріально-технічної    бази     не    відповідають    вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СИРОРОБ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в пункті 5 відсутні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України” (далі – відомості про відсутність судимості).

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 –  в пункті  3 відомостей про стани матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “використання”,   в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин   і   прекурсорів   та   зазначено   не  повні реквізити відомостей про відсутність судимості.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ЛІЩИНІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК – ІНТЕРНАТ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначена адреса місцезнаходження суб’єкта господарювання;

– заява про отримання ліцензії не відповідає встановленій формі Ліцензійних умов;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в пункті 5 зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості;

– дата народження Захаревської Т.М. має розбіжність з  довідкою відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі – довідка про проходження наркологічного огляду).

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ШВЕДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГРУПА – “SU-GROUP”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:  

– у заяві про отримання ліцензії невірно зазначене найменування суб’єкта господарювання;       

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в п. 5 не зазначені реквізити  відомостей про відсутність судимості на  співробітника Матвієнко І.Д.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕРЕГІНСЬКА ЛІКАРНЯ” ПЕРЕГІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в заяві про отримання ліцензії невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання;

– наявна розбіжність в заяві про отримання ліцензії та відомостях у видах діяльності, списках і таблицях, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  невірно зазначено списки і таблиці наркотичних засобів відповідно до Переліку наркотичних засобів,   психотропних     речовин    і    прекурсорів    затвердженого    постановою    КМУ  від 06.05.2000 № 770 (далі – Перелік) .
         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання, в пункті 3 зазначено вид господарської діяльності “видача”, що не підлягає ліцензуванню,  в пункті 5 некоректно зазначено дату народження Сорочак Н.Я.; – дата народження Куленій Л.І. та Волошин Л.О., Олексій Р.В. має розбіжність з довідкою про проходження наркологічного огляду.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

–  заява про отримання   ліцензії   та  відомості  про стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень;
        – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі(відсутній опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії);
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані та  не засвідчені підписом  суб’єкта господарювання).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

10.  КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “САДОВОД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

   – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі(відсутній опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії);

           –  у заяві про отримання ліцензії та у  п. 2 відомостей про стан матеріально-технічної    бази    наявні    розбіжності     у    видах   господарської діяльності   відповідно до  Переліку та у адресі місця провадження  діяльності;
        – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “МЕДХАУЗ”

Заява про отриманя ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (відсутнє місцепровадження господарської діяльності), невірно зазначено  місцезнаходження суб’єкта господарювання;

– довідки про проходження наркологічного огляду не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов (окрім довідок на: Подлюк О.В. та Опацької А.І.)
      – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті 4 не повні реквізити відомостей про  дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції),  в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутні реквізити документа, що виданий уповноваженим   органом,  що  підтверджує   відомості   про  доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

12.  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – довідки про проходження наркологічного огляду не відповідають п. 6 Ліцензійних умов.        

          – відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (в п. 3 відсутній розділ щодо документу, що підтверджує доступність місць провадження діяльності для маломобільних груп населення).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СВИСПАН ЛІМІТЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

            – заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами;
            – в п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні дати народження  співробітників, зазначені не повні реквізити відомостей про відсутність судимості.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

14.  КОМУНАЛЬНА МЕДИЧНА УСТАНОВА “ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в описі документів невірно зазначено здобувача ліцензії;

– у заяві про отримання ліцензії зазначено заборонені відповідно до статті 2 Закону України “Про   наркотичні  засоби,  психотропні  речовини і прекурсори”, списки і таблиці  підконтрольних    речовин,     некоректно    зазначено     списки    і    таблиці   наркотичних засобів відповідно до Переліку;          

           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи) та не відповідають встановленій формі, (в пункті 5 наявна розбіжність в ПІБ Дорофієвої А.Д. з довідкою про проходження наркологічного огляду, не повні реквізити відомостей про відсутність судимості).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

15.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НІМЕЦЬКА ОЧНА КЛІНІКА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– зазначений в п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази документ не є підтвердженням відомостей про доступність місць провадження діяльності для маломобільних груп населення, в п.5 не зазначено дату народження  Грошової О.П.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

16.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “КЛІНІКА НОВА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї підписані особою, яка не  має на це повноважень;

– в заяві про отримання ліцензії та відомостях некоректно зазначена інформація щодо списків і таблиць підконтрольних речовин відповідно до переліку;

 – довідки про проходження наркологічного огляду на Вакуленко Ж.П. та Федоренко О.В. не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку