Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 18.08.2022

Опубліковано 18.08.2022 о 15:53

 

Переліки суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
          – у   заяві   про   отримання   ліцензії не вірно зазначена організаційно-правова форма суб’єкта господарювання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету    Міністрів    України    від    06.04.2016    №   282   (далі – Ліцензійні умови)   та     повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ І КОРМОВИХ ДОБАВОК

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – відомості   про   стан    матеріально-технічної    бази  суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази)    не    відповідають    вимогам Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРСПЕЦСПИРТ”

Заява   про  розширення виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            –  у   заяві    про   розширення  провадження  виду господарської діяльності не вірно зазначені реквізити рішення органу ліцензування про видачу ліцензії;          

            – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);         

            –   відомості   про    стан    матеріально-технічної    бази    складені    не   за  формою встановленою Ліцензійними умовами.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ЯРМОЛИНЕЦЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

– в пункті 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості про відсутність судимості) про ,  в пункті 4 некоректно зазначені реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – відомості про дозвіл Національної поліції).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОСТОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у пункті 5 зазначена дата народження Кирчук Л.І. має розбіжність з довідкою відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів,     психотропних    речовин    і    прекурсорів    (далі  – довідка   про   проходження наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ЛІЩИНІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК – ІНТЕРНАТ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у заяві про отримання ліцензії та у відомостях невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання;
           – у пункті 3 відомостей   про  стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “використання”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “використання”, в пункті 5 не повні реквізити відомостей про відсутність судимості у працівників,  дата народження Слободян І.В. та Купець Т.А.,  має розбіжність з довідкою про проходження наркологічного огляду.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЕОСИНТЕЗ ІНЖЕНІРІНГ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.
            – сторінки відмостей про стан матеріально-технічної бази мають некоректну нумерацію, не в повмому обсязі відповідають вимогам Ліцензійних умов, в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “використання”,  в пункті 5 зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність судимості у працівників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УСМІШКА ” ЛТД

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в п. 4 зазначені не повні відомості про дозвіл Національної поліції, в пункті 5 не зазначені дати народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛТЕХНОПАРК”

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у місцезнаходжені юридичної особи некоректно зазначено назву району; 

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта    господарювання    (уповноваженої    особи),   в    пункті    5  не  зазначені    дати

народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОЛАБ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
      

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для   зайняття   діяльністю  з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);          

           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в пункті 4 відсутні відомості  про Дозвіл Національної поліції,  в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  відсутня інформація щодо освіти та спеціальності Повернової З.І.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛІНІКА ЄВРОКЛІНІКС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            –  відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей,  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в пункті 5 не повні реквізити відомостей про відсутність судимості у працівників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 12

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку