Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 26.08.2022

Опубліковано 26.08.2022 о 15:20

Перелік суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “МЕДХАУЗ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
         – відомості   про   стан    матеріально-технічної    бази  суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету    Міністрів    України    від    06.04.2016    №   282   (далі – Ліцензійні умови) (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРСПЕЦСПИРТ”

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);         

              – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки  відомостей  не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання  (уповноваженої особи), в пункті 5 не зазначені дати народження співробітників, наявні розбіжності щодо місць провадження діяльності із заявою про отримання ліцензії.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “АЛІПІЯ”

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта    господарювання     (уповноваженої особи),   в пункті    5    не   зазначені      дати

народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “В-ЦЕНТР”

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАЯК – 3”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання;

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на  Сердюк М.М.);
           – відомості про стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень, в п. 3 відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “перевезення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ” КЛІНІКА ОКСФОРД МЕДІКАЛ ЖИТОМИР”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – документи, що   додаються  до заяви  про  отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня  копія  свідоцтва   (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);        

   – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в п. 3  не повністю зазначено реквізити документа, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення,  п. 4 зазначені не повні відомості про Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в пункті 5 не зазначені дати народження співробітників, зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;

– довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на Мартинюк А, В., Гончарук М.С., Жданюк А. В. протерміновані.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для  зайняття  діяльністю  з  обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);         

          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО”

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

   – в пункті 3 відомостей про стан матеріально технічної бази наявні розбіжності у адресі  місця     провадження    господарської     діяльності      із     заявою  про   розширення провадження виду господарської діяльності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 8

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку