Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 15.09.2022

Опубліковано 15.09.2022 о 14:53

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КІРОВОГРАДФАРМАЦІЯ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – у пункті 5 відомсотей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) наявна розбіжність у ПІБ з довідкою  відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) (Єфименко М.І.);

           – акт візуального обстеження пандуса за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Металургів, 2А не є документом, виданим уповноваженим органом (для закладів охорони здоров’я), що повністю підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою       Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНТЕ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду;

– у заяві про отримання ліцензії невірно зазначено організаційно-правову форму;           

– у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”, в п. 5 зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної   в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “ЛІКИ УКРАЇНИ” АПТЕКА №6

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– висновок про відповідність пандуса не є документом, виданим уповноваженим органом (для закладів охорони здоров’я), що повністю підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення           

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “КЛІНІКА НОВА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї підписані особою, що не має на це повноважень.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ “ЕНЕРГОАТОМ”

Заява про розширення виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – документи про розширення провадження виду господарської діяльності не відповідають пункту 11 Ліцензійних умов,  подані у спосіб не передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;

 – в заяві   про  розширення   ліцензії  та  відомостях про стан матеріально-технічної

бази відсутній орган ліцензування;           

             – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи та непронумеровані).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

 – довідки про проходження наркологічного огляду  не відповідають  вимогам наказу   Міністерства   охорони   здоров’я  від   08.07.2013 №583  (відсутня  печатка  наркологічного закладу (крім довідок  на Полозова В.О., Грищенко Т.Г.);
         – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної відсутні реквізити документа, що підтверджує право власності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ І КОРМОВИХ ДОБАВОК

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відомості   про   стан    матеріально-технічної    бази     не    відповідають    вимогам Ліцензійних умов (сторінки  відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання(уповноваженої особи), в п. 5 зазначено протерміновані реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку