Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 13.10.2022

Опубліковано 13.10.2022 о 14:29

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД «РЕМПОБУТТЕХНІКА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);         

           – в п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) відсутні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної   в   установленому   порядку   судимості    за   вчинення    нетяжких,  тяжких та особливо тяжких злочинів.           

             Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА “ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних    речовин   і   прекурсорів  (далі – довідка про  проходження   наркологічного огляду)    не   відповідають   п.6   Ліцензійних умов (окрім Гороінчук Ю.О.).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відомості    про    стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають    вимогам Ліцензійних     умов        (сторінки     не    засвідчені   підписом суб’єкта    господарювання  (уповноваженої  особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. АКАД. О.І. ЮЩЕНКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Заява    про розширення виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено реквізити діючої ліцензії;        

           – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи та непронумеровані),  у п. 3 зазначені не повні реквізити документу. виданого уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

           – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами;

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);          

           – відомості   про   стан   матеріально-технічної    бази    не    відповідають     вимогам Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД “ЛОРТА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява   про   отримання    ліцензії  та відомості про стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень;

           – у заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи;
           – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних  речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛАН ІНГРЕДІЄНТИ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не коректно зазначено орган ліцензування;
           – у   відомостях   про   стан  матеріально-технічної бази в п. 3  відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “перевезення”, в п.5 відсутня дата народження.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку