Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 20.10.2022

Опубліковано 20.10.2022 о 14:25

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЕРЖАВНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ “МАСМА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії відсутнє місцезнаходження суб’єкта господарювання;

          – копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження профілактичного наркологічного огляду) не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови);

           – дата народження Кравець С.В., що зазначена в пункті 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) має розбіжність з довідкою про проходження наркоогляду.
          – відомості    про    стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають    вимогам Ліцензійних умов  (сторінки не пронумеровані    не    засвідчені   підписом суб’єкта    господарювання  (уповноваженої  особи), в пункті 3 некоректно зазначена інформація (відсутні види діяльності  та об’єкти та приміщення, де будуть проводитись діяльність),  в пункті 5 зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “МЕЖИРІЦЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРМЕДПРОМ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої  особи),  в   пункті   3   відомостей    відсутні    реквізити    документа,   що підтверджує право власності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ ГРУЗИНЕНКА, БУДИНОК 6/1

Ідентифікаційний код: 02005616

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії пнадані не у повному обсязі (відсутні довідки про проходження наркологічного огляду та відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю   з   обігу  наркотичних  засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, що ліцензується);
          – у  відомостях   про   стан   матеріально-технічної    бази   у   п. 5  не   зазначена дата народження Власенко Т.В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОКАРІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОСТАНЗА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

 – в п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази  зазначено не повні реквізити відомостей   про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної   в   установленому   порядку   судимості   за   вчинення   нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

          – в заяві про отримання ліцензії відсутнє місцезнаходження суб’єкта господарювання;

         – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях некоректно зазначено списки і таблиці підконтрольних речовин; – наявна розбіжність у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями;
         – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в п. 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання”, в пункті 5 відсутні реквізити наказу, відсутня дата народження та зазначено неповні реквізити відомостей щодо незнятої та непогашеної судимості на осіб  що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; відсутня дата складання відомостей.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛІТОНІ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначено дата їх складання;

        – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки відомостей не пронумеровані та  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи) та непронумеровані),  в п. 5   зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної   в   установленому   порядку   судимості   за   вчинення   нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів., відсутні дати народження співробітників, відсутнє найменування суб’єкта господарювання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку