Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 09.02.2023

Опубліковано 09.02.2023 о 16:39

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІКА ЕСТЕТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ МИРОСЛАВИ ДРОГОМИРЕЦЬКОЇ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон) у зв’язку з тим, що:
             – у заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання;
              – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази)    не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою       Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282  (далі – Ліцензійні умови) (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР “ЛЕОПОЛІС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у описі документів, що додаються до заяви  про отримання ліцензії (додаток 2) відсутній перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.;
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОБУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – наявні розбіжності у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;
            – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”, відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНОЛІТ-ЕКО»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначено списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РАВА-РУСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД”

    Заява про  розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
      – види діяльності. зазначені у заяві про розширення провадження виду господарської діяльності розбіжні з видами господарської діяльності зазначеними у            п. 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази;
           – у п. 3. відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріално-технічна база на вид діяльності “перевезення, у п. 4  зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАГДАЛИНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій, Ліцензійними умовами;

          – у заяві про отримання ліцензії та документах, що додаються невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання;
          – у пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної   бази некоректно зазначено найменування юридичної особи, у пункті 5 відсутня дата народження та зазначено неповні реквізити відомостей щодо незнятої та непогашеної судимості на осіб  що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у заяві про  розширення провадження виду господарської діяльності не повністю зазначено реквізити ліцензії, відсутні списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
         –  у відомостях про стан матеріально-технічної бази у п.3 зазначено не повні реквізити,   щодо документу, що підтверджує  відомості   про    доступність     місць    провадження     господарської     діяльності       для маломобільних груп населення,  в пункті 4 зазначені неповні реквізити дозволу Національної поліції; наявні розбіжності  у п. 5 та довідкою  відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) на Дрофу А.О. (різне ім’я по батькові)
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “САВАМЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами;

          – у заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутній орган ліцензування, не зазначені списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

          – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

           – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду;
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази у п 3 відсутня матеріально технічна база щодо об’єктів і приміщень, зазначені не повні реквізити документу. виданого уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення; в пункті 4 зазначені неповні реквізити дозволу Національної поліції, у п. 5    зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів, у тому числі  тих,  що      вчинені за межами України
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 8

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку