Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 13.01.2023

Опубліковано 13.01.2023 о 12:13

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРСВІТ-ФАРМ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
          – у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено ім’я керівника суб’єкта господарювання.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою       Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282  (далі – Ліцензійні умови)  та повторно

звернутися до органу ліцензування.

2.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД “МАГНІТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– наявна розбіжність між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази)    щодо   адреси    місця

провадження діяльності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАРМ-ХОЛДИНГ А.Г.”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов    (сторінки       відомостей    не   засвідчені    підписом    суб’єкта      господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИМЕРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СЕЛИЩНА ЛІКАРНЯ» ДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – відомості про  стан матеріально-технічної бази складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами, зазначені не повні реквізити дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – дозвіл Національної поліції), п/5  наявні розбіжності.між довідкою відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних   з   обігом    наркотичних   засобів,   психотропних  речовин

і прекурсорів дата народження Давиденко Т.М.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРАС-ВОЛИНЬ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії не зазначено  місцезнаходження  суб’єкта господарювання;

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних

речовин і прекурсорів, що ліцензується);          

            – у відомостях про стан матеріально-технічної бази п.3 не повні реквізити відомостей про  документ. виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п. 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції. на використання об’єктів і приміщень, призначених   для   провадження   господарської    діяльності   з обігу   наркотичних     засобів,    психотропних   речовин     і     прекурсорів, у  п. 5  відсутня  дата

народження Катаман Н.С.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у заяві   про   отримання ліцензії   та     відомостях    про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання;

– у  заяві про отримання ліцензії не зазначено адесу місця провадження діяльності;
– відомості    про     стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають     вимогам Ліцензійних умов  (сторінки не   пронумеровані,відсутній розділ щодо відомостей про  документ. виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць   провадження   господарської  діяльності для маломобільних груп населення), у п. 4

відсутні відомості про дозвіл Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАЛІЩИЦЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у відомостях     про     стан   матеріально-технічної   бази відсутні списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у п. 5 наявна розбіжність у даті народження з довідкою про проходження наркологічного огляду. Солодка О.В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку