Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 08.12.2022

Опубліковано 08.12.2022 о 13:45

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
 заяви про  звуження провадження виду господарської діяльності
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ “СОЦІОТЕРАПІЯ” ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон’) у зв’язку з тим, що:
        – наявна розбіжність у списках і таблицях підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію між заявою про отриманням ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,   у тому   числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості  про   стан   матеріально-технічної бази);          

           – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті 3 відомостей відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”,  розбіжна інформація між відомостями про стан матеріально-технічної бази та довідками відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів    діяльності   (робіт,   професій,   служби),    пов’язаних    з    обігом    наркотичних   засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо : Рубін В.І., Тімофеєвої Т.В., Семчук В.Т., Романюк І.В.         

              Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою  Кабінету Міністрів     України     від    06.04.2016 №  282    (далі  –  Ліцензійні   умови)    та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІАЛІЗ МЕДИК”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на Ігнатенко Т.В.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІМЕНІ В.Г. ВЕРШИГОРИ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 –  у п. 5  відомостей    про    стан    матеріально-технічної   бази   зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, відсутні дати народження   співробітників,   яку   мають,  або  будуть  мати доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БІОЛІК”

Заява про  звуження провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про  звуження провадження виду господарської діяльності не повністю зазначені реквізити діючої ліцензії.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІКОН”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі та вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті  3  відомостей  про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”, у п 3 відсутній розділ щодо відомостей про  документ. виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і   прекурсорів, у п. 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції. на використання об’єктів і приміщень, призначених   для   провадження   господарської    діяльності   з обігу   наркотичних    засобів,    психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЄ ЗДОРОВ’Я – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у заяві   про   отримання    ліцензії     зазначений      вид    господарської   діяльності “придбання”, який відсутній у п. 2 відомостей про стан матеріально -технічної бази.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
       – відомості про  стан матеріально-технічної бази складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами; 

– відсутні довідки про проходження наркологічного огляду.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – відомості про дозвіл Національної поліції не містять повних реквізітів;
        – відомості    про     стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають     вимогам Ліцензійних умов  (сторінки не   пронумеровані).
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ МУШИНСЬКИЙ АНДРІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відомості   про    стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають   формі Ліцензійних     умов,  у п 3 відсутній розділ щодо відомостей про  документ. виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 9

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку