Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 01.12.2022

Опубліковано 01.12.2022 о 13:53

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отриманняліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРОЛАБ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон) у зв’язку з тим, що:
           – наявні розбіжності між відомостями про стан матеріально-технічної стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) та довідкою відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі – довідка    про    проходження    наркологічного   огляду)   щодо     дати народження Повереневої З.І.           

               Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою  Кабінету Міністрів     України     від    06.04.2016 №  282    (далі  –  Ліцензійні   умови)    та   повторно   звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ»

 Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних    умов    (сторінки   не   пронумеровані   та   не  засвідчені  підписом  суб’єкта

господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           –  наявні      розбіжності    між     відомостями      про      стан   матеріально-технічної     бази    та    довідкою    про    проходження   наркологічного  огляду щодо дати народження  Минько О.Д.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОСМО МЕД»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;       

– відомості   про    стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають    вимогам Ліцензійних     умов        (сторінки не пронумеровані та  не    засвідчені   підписом суб’єкта    господарювання  (уповноваженої  особи), у п 3 відсутній розділ щодо відомостей про  документ. виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення,  у п 5 не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної   в   установленому   порядку   судимості    за   вчинення    нетяжких,   тяжких   та   особливо   тяжких  злочинів;   відсутні дати народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 4

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку