Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 17.11.2022

Опубліковано 17.11.2022 о 14:23

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – в п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази- у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) відсутні дати народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.           

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою       Кабінету   Міністрів    України    від    06.04.2016   №  282    (далі – Ліцензійні   умови)    та   повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в   заяві   про  отримання ліцензії відсутня інформація, що обов’язково зазначається (номер телефону та адреса електронної пошти);         

          – в пункті 3 відомостей про стан матеріаольно-технічної бази невірно зазначений вид господарської діяльності, що ліцензується, відсутній документ, що підверджує відомості    про  доступність   місць  провадження     господарської     діяльності    для   маломобільних

груп населення.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява   про   отримання   ліцензії  не  відповідає  формі  встановленій Ліцензійними умовами;

           – наявні  розбіжності  між відомостями   про  стан   матеріально-технічної бази та сертифікатом про наркоогляд на Чичкову М.Г.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛИНЬХОЛДІНГ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі та вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті 3 неповністю зазначено реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди чи інше право користування об’єктами і приміщеннями, відсутній розділ щодо  документу, що підтверджує відомості про доступность місць провадження діяльності для маломобільних груп населення, в пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і   прекурсорів (далі – довідки про проходження наркологічного огляду) .
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування. 

5.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  в пункті  3  відомостей  про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання” та “знищення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання;       

          – розбіжна інформація щодо дат народження між відомостями про стан матеріально-технічної бази і довідками відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів    діяльності   (робіт,   професій,   служби),    пов’язаних    з    обігом    наркотичних   засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            –  у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначений ідентифікаційний код;       

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
        – відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами; 

– відсутні довідки про проходження наркологічного огляду.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку