Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 23.03.2023

Опубліковано 23.03.2023 о 15:55

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРО МІЛК ГРУП»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
         – у заяві про отримання ліцензії відсутня інформація про керівника юридичної особи;

         – заява про отримання ліцензії та документи, що додаються до неї підписані особою, що не має на це повноважень;

         – у пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) зазначено неповні реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди чи інше право користування об’єктами і приміщеннями, пункті 5 відомостей заповнено некоректно, відсутня інформація про освіту та спеціальність осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних   умов  провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ЗАХИСНИХ МАСИВІВ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії наявна зайва інформація щодо  органу ліцензування;

            – відсутні відомості про керівника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

             – заява про отримання ліцензії та документи, що додаються підписані особою, яка не має на це повноважень;

             – надано  протерміновані довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – між заявою про отримання ліцензії та пунктом 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази наявні розбіжності в адресі місця провадження господарської діяльності.
           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в пункті 4 не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у п. 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції .
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ” МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання, наявна розбіжність у видах господарської діяльності ;

– у заяві про отримання ліцензії невірно зазначено організаційно-правову форму, не зазначені списки та таблиці на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”, невірно зазначено найменування суб’єкта господарювання щодо відсутності здійснення контролю;

          – надано протерміновану довідку про проходження наркологічного огляду на Пушик Б.О., довідка про проходження наркологічного огляду на Цицик В.Я. не відповідає п.6 Ліцензійних умов;

           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено найменування суб’єкта господарювання щодо відсутності здійснення контролю.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ „МАЛЬВИ“»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2) у двох примірниках;

          – відсутні довідки про проходження наркологічного огляду на осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОХЛОР»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у пункті  3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутнія матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «розроблення», «виробництво», «виготовлення», «використання», «знищення»,  зазначена матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “виробництво” не відповідає пункту 46 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНСЕЛКО АГРО»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії зазначений вид діяльності “переробка” не підлягає ліцензуванню, не зазначені місця провадження діяльності з “культивування”, наявні розбіжності з п. 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази у видах господарської діяльності;
          – у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна  база на види діяльності  “культивування” та перевезення”, зазначений вид діяльності “переробка” не підлягає ліцензуванню, у пункті 5  відсутні дати народження  у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА КЛІНІКА УЖГОРОД»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – надано протерміноване  посвідчення  підтвердження категорії по спеціальності «хірургія»;

–  відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі та вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи)., у пункті 4 не повні реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

10.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКА КОМУНАЛЬНА АПТЕКА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (не зазначені списки та таблиці, види господарської діяльності, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, відсутня дата складання;
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), відсутня дата складання, у пункті 4 неповні реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції, у п.3 відсутня матеріально технічна база на види господарської діяльності  «реалізація (відпуск)», «знищення», «перевезення».

           – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду (Никифорчак І.О. та Познякова А.О.), у п.5 зазначені неповні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (відсутня дата витягу про судимість).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

11. ПУСТОМИТІВСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п. 5 відсутні дати народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; відсутні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, не підтверджено відсутність здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні наведеному у ст. 1 закону України “Про захист економічної конкуренції резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України” у значенні наведеному у ст. 1 Закону України “Про оборону України”.

 

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

 

Всього: 11

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку