Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 20.04.2023

Опубліковано 20.04.2023 о 14:31

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            –  заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (відсутня дата складання);
            – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) (сторінки відомостей  не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), відсутня дата складання, у п.1 відсутня інформація про місце знаходження юридичної особи, у п.3 відсутній розділ про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, відсутній пункт відомостей щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції), у п.5 зазначена не повна інформація про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, не зазначені дати народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
            – довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі- довідка про проходження наркологічного огляду) не відповідає формі, встановленій Міністерством охорони здоров’я, не повністю зазначені дати народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КНЯЖИЙ ЛЮКС»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (відсутня дата складання та прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи);
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей  не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), відсутня дата складання, у п.3 не зазначені  види господарської діяльності, відсутній розділ про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п. 4 зазначені не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції,  у п.5 зазначена не повна інформація про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, не зазначені дати народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕД СПЕЙС»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – заява про отримання ліцензії подана у спосіб не передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “ДІНТЕР УКРАЇНА СКАЛА” ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІНТЕР УКРАЇНА”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ” МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОРРА-ГРУП»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АГАПІТ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).
              Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у п. 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази  не повні реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАБАРНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій  Ліцензійними умовами (відсутня інформаця у п.3 щодо об’єктів і приміщень,  відсутня інформація про документ  виданий уповноваженим органом , що підтверджує відомості про достіпність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення,  відсутній п. 4 та частково п. 5).
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 9

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку