Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 18.05.2023

Опубліковано 19.05.2023 о 08:23

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КРИВОРІЗЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

– заява про отримання ліцензії та відомості в про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не відповідають встановленій формі Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) ;

– у заяві про отримання ліцензії невірно зазначено орган ліцензування;

– у пункті 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

2.  ФІРМА “БЕСАРАБСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (не зазначені списки та таблиці переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію), не вірно зазначена організаційно-правова форма;

– в описі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії не вказано орган ліцензування;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), на першій сторінці відсутня дата складання відомостей;

– у п.2 відомостей про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію);

– у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази не вказана дата народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

3.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– у заяві про отримання ліцензії, у пункті про місця провадження діяльності, не вказано назву області та району, відповідно до пункту 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (відсутній розділ відомостей щодо відсутності здійснення контролю за діяльністю  у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України “Про оборону України”);

– у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально технічна база на вид господарської діяльності («перевезення»);

– у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення ;

– дата народження Біляшевич Оксани Анатоліївни зазначена у відомостях про стан матеріально-технічної бази не співпадає з датою народження вказаній у довідці про проходження профілактичного наркологічного огляду;

– відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на Тарасенко Тамару Іванівну, Тарасенко Володимира Миколайовича.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

4.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «НАХОДКА»

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– зазначене цільове призначення земельної ділянки в документі, який підтверджує право власності на об’єкти, не відповідає виду господарської діяльності культивування; – копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-1800302902023 від 08.05.2023 не підтверджує право власності або право користування, або спільного користування на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутній орган ліцензування та дата складання відомостей;

– у пункті 3 зазначено матеріальну-технічну базу на вид господарської діяльності “перевезення”, що відсутній в заяві про отримання ліцензії та в пункті 2 , як такий, на який суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

– відсутній № і дата  документа, що підтверджує право власності, оренди чи інше право користування об’єктами і приміщеннями на вид господарської діяльності “культивування”, “використання” та “знищення”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 3466

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– наявна розбіжність між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної в частині місцезнаходження юридичної особи.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ФОП СТАРИНСЬКИЙ НАЗАР ТАРАСОВИЧ

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– у пункті 3 відомостей зазначено некоректно матеріальну-технічну базу на вид господарської діяльності “перевезення”, що відсутній в заяві про отримання ліцензії та в пункті 2 , як такий, на який суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– дати народження Коновець Ігоря Михайловича, Усенка Олега Михайловича зазначені у відомостях про стан матеріально-технічної бази не співпадають з датами народження вказаними у довідках про проходження наркоогляду;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДХЕЛСІ»

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

– місцезнаходження суб’єкта господарювання не відповідає ЄДР;

– у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено неповні реквізити документу про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Всього: 8

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку