Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 13.07.2023

Опубліковано 13.07.2023 о 14:43

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАВРОЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не зазначені реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди чи інше право користування об’єктами і приміщеннями, у п. 4 зазначені не повні реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів   (далі – дозвіл   Національної поліції).
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого  постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі  – Ліцензійні умови) та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОРІЛЬ-ЛІДЕР”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у заяві про отримання ліцензії зазначено керівника юридичної особи, що не відповідає даним Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  у п.5 не зазначено дати народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не зазначена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;

           – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД- ШПИТАЛЬ ІМЕНІ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО КУРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи), зазначена організаційно-правова форма не співпадає ЄДР;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п.3 не зазначені види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, у п.5 дата народження Грабінського Ю.В.  не співпадає з датою народження зазначеною у довідці відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду), у п.5 не зазначена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;
         – відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на Беззубець Н.Р.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТІНМЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій  Ліцензійними умовами, (не зазначені види господарської діяльності, відсутні списки і таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію);
          – у пункті 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази не зазначені види господарської діяльності, відсутні списки і таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію), у пункті 3 не зазначені види господарської діяльності на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначена дата документа, що підтверджує право власності, оренди чи  інше право користування об’єктами і приміщеннями,  не повні реквізити документу, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у пункті 4 не повні реквізити  відомостей про дозвіл Національної поліції, у п.5 не зазначені дати народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не зазначена освіта, не зазначено дати документів, який підтверджують, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;
        – відсутні довідки прот проходження наркологічного огляду на Катрусяк А.Й., Угляр Т.Ю., Чорний Н.Б.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4” КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами,  у п.3 наявна розбіжність між адресами місць провадження діяльності із заявою про отримання ліцензії.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОФТАЛЬМОЛОДЖИ ГРУП”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у заяві про отримання ліцензі., описі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначений орган ліцензування;

            – у заяві про отримання ліцензії та у п. 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
            – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  у п. 3 наявні розбіжності у видах господарської діяльності між п. 2 та заявою про отримання ліцензії, у п 5 зазначена не повна  інформація про  документи, які підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин   і   прекурсорів,  у  тому числі тих, що вчинені за межами      України.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 6

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку