План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2018 рік

Опубліковано 15.01.2019 о 14:49

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2018 рік

 

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Надавати консультації щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства в межах компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.

 

постійно

 

 Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

1.2.

Невідкладно вживати заходи щодо виконання вказівок Голови, заступників голови Держлікслужби та головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

1.3.

 

Здійснювати постійний контроль за роботою працівників служби щодо виконання вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання   корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІІ .

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

1.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» на офіційному веб-сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

1.5.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо порядку заповнення електронних декларацій працівниками служби та інших питань фінансового характеру.

січень-березень

2018 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано проведено 1 заняття

1.6.

Проводити внутрішні навчання з державними службовцями служби з питань запобігання корупції, обмежень, пов’язаних з перебуванням на державній службі, загальними правилами поведінки державних службовців під час виконання ними своїх службових обов’язків, їх відносин з громадянами

1 раз

в півріччя

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

проведено 2 заняття

1.7.

Проводити аналіз виконання заходів по боротьбі з корупцією, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

1.8.

Проводити заходи до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Здійснювати попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

проведено 1 заняття

 

 

2.2.

Визначити та затвердити перелік посад державних службовців служби, які працюють з високим ризиком проявів корупції.

січень 2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

виконано

2.3.

Вживати заходи щодо недопущення функціональних конфліктів, що пов’язані з поєднанням контрольно-дозвільних та господарських функцій.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

виконано

2.4.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

 

2.5.

У разі службової необхідності проводити ротацію кадрів з метою ефективного виконання поставлених завдань з метою уникнення конфлікту інтересів

В разі

потреби

Начальник служби

Головний спеціаліст з питань персоналу

виконано

2.6.

Вживати заходи у разі виявлення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути.

 

за потребою

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

виконано

2.7.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.

29 грудня 2018

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

виконано

2.8.

Оприлюднення звіту стану виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів у Запорізькій області

15 січня 2019

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

виконано

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання/заповнення електронних декларацій про майно, доходи і зобов’язання фінансового характеру.

 

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

виконано

3.2

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

виконано

3.3

У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби вживати заходи щодо його припинення та негайно повідомляти спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії Держлікслужби.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

відсутні

3.4

Письмово повідомляти спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії Держлікслужби у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

 

відсутні

3.5

Ведення обліку працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції

відсутні

3.6

Проведення інвентаризації державного майна, яке знаходиться на балансі Служби 

Листопад-грудень 2018 року

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки-головний бухгалтер

проведена інвентаризація у листопаді 2018 року

3.7

Проводити перевірки (службові розслідування) та прийняття рішень (по їх результатам) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби. 

в разі потреби

Начальник служби, Заступник начальника, Головний спеціаліст-юрисконсульт

відсутні

3.8

Брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Служби

в разі

потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу

протягом року об’явлені 3 конкурси на вакантну посаду юрисконсульта

 

IV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

 Інформувати громадськість, місцеві засоби масової інформації  про посадових осіб служби, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

в разі

потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу

корупційні правопорушення відсутні

4.2.

Здійснювати прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби та особистий прийом громадян керівника Служби та заступника керівника.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

протягом року не надходили повідомлення

4.3.

Для взаємодії з громадськістю з питань запобігання та протидії корупції висвітлювати у засобах масової інформації, які вживаються заходи щодо антикорупційного законодавства, поліпшення інформаційного зв’язку з населенням, забезпечення інформування громадськості по «Горячій лінії» або «телефону довіри», функціонування скриньки. Забезпечення постійного функціонування  на офіційному веб-сайті розділу «Запобігання проявам корупції», розміщення на інформаційних стендах служби матеріали антикорупційного законодавства.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Оновлено веб-сайт Держлікслужби створено безконтактний спосіб повідомлення про корупційні правопорушення 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявленню корупції                                                                                                            І.Б. Мельник

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області на 2019 рік

Наступна

Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2018 рік