Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2018 році

Опубліковано 30.12.2018 о 09:08

 

ЗВІТ

виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2018 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Прийняття участі у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, та інших територіальних органів щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби регулярно приймали участь у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

1.2.

Прийняття участі у проведені тренінгів уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та інших територіальних органів щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень 2017 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби приймали участь у тренінгу, що проводився уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (далі Служба)

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.4.

Надавати консультації, щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Систематично працівникам Служби надавались консультації, щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Службою у 2018 році проведено 1 конкурс на   заміщення тимчасової вакантної   посади державної служби. Було здійсненно попередження осіби, яка претендує на заняття тимчасово вакантної посади державного службовця, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» зроблені своєчасно

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Службою у 2018 році проведено 1 конкурс на   заміщення тимчасово вакантнтної   посади державної служби, відповідні перевірки своєчасно зроблені

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Службою у 2018 році проведено 1 конкурс на   заміщення вакантної посади державної служби

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. План розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 26.12.2018 року

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2018 рік оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 10.01.2019 року

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу; Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2018 році своєчасно

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Відповідна перевірка проведена

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Посадові особи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Не було потреби у 2018 році

3.4.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби у 2018 році

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Комісійно; Головний спеціаліст з питань персоналу

Не було потреби у 2018 році

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

4.2.

Здійснювати прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

 

 

Не було потреби у 2018 році

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції у Державній службі

з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Луганській області

Мартовицька М.І. 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2017 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2019 році