ЗВІТ виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2021 році

Опубліковано 31.12.2021 о 08:54

 

ЗВІТ

виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Луганській області в 2021 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Прийняття участі у навчальних семінарах, відео-конференціях, тренінгах уповноваженої особи  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, щодо положень антикорупційного законодавства та роз’яснень роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби регулярно приймали участь у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

1.2.

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в тренінгах, курсах підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції при Українській школі урядування, Національному агентстві з питань державної служби, НАЗК, Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції пройдено 4 курси підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою та короткостроковими програмами для державних службовців, з питань запобігання корупції  в Українській школі урядування.

 

1.3.

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Виконано. Протягом року було проведено 15 внутрішніх навчань з працівниками

 

 

1.4.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Розділ «Запобігання корупції» протягом 2021 року наповнювався новою інформацією.

 

 

1.5.

 

Надання індивідуальних консультацій, щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області(далі – Служба).

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Систематично з працівникам Служби надавались консультації, щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

Працівникам які знаходять у відпустках, або були звільнені були направлені листи щодо необхідності заповнення декларацій у 2021 році за період 2020 року.

1.6.

Роз’яснення порядку заповнень декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-деклакларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Працівникам систематично надавались роз’яснення щодо заповнень декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-деклакларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття

посад державних службовців, про спеціальні обмеження,

встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби. Протягом 2021 року не було осіб (кандидатів), , які претендують на заняття

посад державних службовців.

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби. Протягом 2021 року не було осіб (кандидатів), які претендують на заняття

посад державних службовців, спеціальної перевірки відомостей не проводились.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад

працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Взято учать у проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад.

 

2.4.

Розробка, затвердження, оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

До 31 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. План розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 31.12.2021 року.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо

запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Звіт виконання плану заходів щодо

запобігання корупції за 2021 рік оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 31.12.2021 року.

2.6.

Вживати заходи щодо недопущення потенційних чи реальних конфліктів інтересів, що пов’язані з виконанням контрольно-дозвільних та господарських функцій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби.

Протягом 2021 року конфліктів інтересів не було.

2.7.

Вживати заходи у разі виявлення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути

За потребою

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби.

Протягом 2021 року конфліктів інтересів не було.

 

2.8

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В продовж року було проведено експертизи проектів наказів що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

– 204 проектів наказів з особового складу;

– 280 проектів наказів з основної діяльності.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань 

персоналу; Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2021 році своєчасно.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Відповідна перевірка проведена. Конфліктів інтересів не виявлено.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби у 2021 році.

 

3.4.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, головного спеціаліста з питань запобігання та

виявлення корупції Держлікслужби та спеціально

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі

встановлення за результатами перевірок ознак корупційних

правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби у 2021 році.

 

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання

корупції».

 

 

 

Постійно

Комісійно; Головний спеціаліст з питань персоналу

Не було потреби у 2021 році.

 

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення

корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом 2021 року налагоджена комунікація з підрозділами з питань запобігання та виявлення

корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

4.2.

Здійснювати прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом 2021 року, громадян які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб не було.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2021 році

Наступна

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2022 році