Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2017 році

Опубліковано 02.01.2018 о 14:13

ЗВІТ

виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Луганській області в 2017 році

 

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН

ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Прийняття участі у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та інших територіальних органів щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби регулярно приймали участь у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

1.2.

Прийняття участі у проведені тренінгів уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та інших територіальних органів щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю.

Січень – квітень 2017 року

Уповноважена особа з питань Служби приймали участь запобігання та тренінгу, що проводився виявлення уповноваженою особою 3 корупції питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

Виконано. Всі спеціалісти

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (далі – Служба)

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена Службою у 2017 особа з питань році проведено 2 конкурси на запобігання та виявлення корупції

 

Виконано заміщення вакантних посад державної служби. Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» зроблені своєчасно.

 

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Службою у 2017 році проведено 2 конкурси на заміщення вакантних посад державної служби, відповідні перевірки своєчасно зроблені.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Службою у 2017 році проведено 2 конкурси на заміщення вакантних посад державної служби.

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

ЗО грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. План розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 29.12.2017 року.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2016 рік оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби 04.01.2017

 

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності нодання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Г оловний спеціаліст з питань персоналу; Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Всі спеціалісти Служби подали декларації про майно, доходи,витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2017 році своєчасно.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих ДНІВ 3 дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано. Відповідна перевірка проведена.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Посадові особи Державної служби 3 лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Не було потреби у 201 7 році.

3.4.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не було потреби у 2017 році

 

3.5.

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Комісійно; Головний спеціаліст з питань персоналу

Не було потреби у 2017 році.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2018 році

Наступна

Звіт виконання плану щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2018 році