Звіт до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2020 рік

Опубліковано 13.01.2021 о 14:55

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

 

 

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Проведення тематичних нарад, навчань,  зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі- Служба)

Постійно

 

Начальник Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно проводяться збори, наради з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі -Служби) щодо роз’яснення питань норм антикорупційного законодавства.

Державні службовці категорії «Б» та «В»  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області взяли участь у дистанційному навчанні для підвищення кваліфікації державних службовців на тему «Запобігання корупції в органах публічної влади» у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Посадові особи які будуть декларуватись у 2021 році пройшли курси «Декларуй доброчесно!2020» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції взяла участь у підвищенні кваліфікації:

– за програмою короткострокового підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування за темою:  «Актуальні проблеми реалізації законодавства у сфері запобігання корупції та публічній службі», яке проводилось Національною Академією внутрішніх справ;

– за програмою «Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими» яке проводилось Українською школою урядування. За результатами навчання отримано сертифікати .

 

 

1.2.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно проводиться по мірі виникнення необхідності чи питань і з профілактичною метою

 

1.3.

 

Доведення до відома працівників Служби змін до антикорупційного законодавства

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У разі змін до антикорупційного законодавства постійно доводиться до відома працівників Служби.  

 

1.4.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, у яких вбачається порушення працівниками Служби чинного антикорупційного законодавства

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період скарг від громадян, у яких вбачається порушення працівниками Служби чинного антикорупційного законодавства до Служби не надходило.

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Службі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року здійснювалась експертиза проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

 

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Законом України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

За звітний період не здійснювалось попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановленні законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», так як конкурс на заміщення вакантних посад не проводився

 

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

За звітний період не здійснювалось проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, так як конкурс на заміщення вакантних посад не проводився

 

2.4.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період не проводились конкурси на заміщення вакантних посад

 

2.5.

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Постійно, у разі наявності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснюється контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

 

2.6.

Розробка та затвердження плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на наступний рік.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб – сайті Служби

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано 23.12.2020

 

2.7.

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті Служби

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій працівниками Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

Проведено у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання електронних декларацій працівниками Служби, усі особи уповноважені на виконання функцій та особи, посади яких прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, подали декларації вчасно

 

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснювалась перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

 

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Проведено контроль за поданням електронної декларації особою (за звітний період один працівник звільнився), яка звільнилась та/або припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

3.4.

 

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

 

 

Постійно у разі виявлення

Керівництво Служби

За звітний період було проведено одне службове розслідування стосовно особи, посада якої прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави на підставі постанов Франківського районного суду та  Львівського апеляційного суду, вжито всіх необхідних заходів відповідно до чинного антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

За звітний період надходило одне письмове повідомлення до начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Отримано дві постанови Франківського районного суду та  Львівського апеляційного суду, відповідно до яких провадження по справі про адміністративне корупційне правопорушення закрито у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ст.38 КУпАП,

стосовно працівника Служби, посада якого прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави

 

3.6.

Ведення обігу працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період працівники Служби не притягувались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

 

 

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року здійснювалась співпраця з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

  

Уповноважена особа

з питань запобігання та виявлення корупції

 

                                            Ніна ГРИНКЕВИЧ

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2021 рік

Наступна

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2022 рік