Звіт про виконання плану антикорупційних заходів за 2019 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області

Опубліковано 11.01.2020 о 09:05

Протягом  2019 року  завдання, які доводилися уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби виконувались на належному рівні. Були детально опрацьовані всі методичні рекомендації з питань запобігання та виявлення корупції, що надавались Держлікслужбою.

На початку року в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області (далі – Служба) проведена оцінка корупційних ризиків, звіт вчасно надано Держлікслужбі.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Службі проводилась робота, спрямована на запобігання корупції, шляхом планування і проведення навчань та роз’яснювальної роботи безпосередньо серед працівників Служби щодо застосування та дотримання положень антикорупційного законодавства. Всі заходи по проведенню навчань проводились регулярно, відповідно до плану.

Протягом  2019 року  працівники Служби приймали активну участь у навчальних заходах з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема всі працівники Служби прийняли участь у відео-навчанні з питань декларування, а також пройшли навчання на тему “Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики” на сайті “Прометеус”, з 11.03.2019 по 15.03.2019 та з 10.06.2019 по 14.06.2019  всі працівники служби пройшли підвищення кваліфікації при Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних  підприємств, установ і організацій, однією з тем вищезазначеного навчання  була тема “Запобігання корупції у сфері публічного управління”, 16.08.2019 начальник служби, заступник начальника служби-завідувач сектору, головний спеціаліст з питань персоналу та головний спеціаліст-юрисконсульт прийняли участь в семінарі на тему  “Забезпечення застосування законодавства у сфері державної служби”, що проводила  Українська школа урядування, 09.10.2019 начальник служби, заступник начальника служби-завідувач сектору прийняли участь у семінарі на тему “Запобігання корупції”, що проводив Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, 11.10.2019 головний спеціаліст-юрисконсульт прийняла участь в семінарі на тему “Інформаційний вимір процесу європейської інтеграції та безпекова складова” (під час семінару лектор не однократно підіймала питання антикорупційного законодавства), організований Міністерством інформаційної політика України, 26.11.2019 головний спеціаліст-юрисконсульт прийняла участь у семінарі “Запобігання та виявлення корупції – практика застосування” та “Фінансовий контроль – проблемні аспекти” на базі Української школи урядування, крім того головний спеціаліст-юрисконсульт не однократно приймала участь у семінарах, організованих Головним територіальним управлінням юстиції у Чернігівській області з метою підвищення кваліфікації та рівня правових знань з актуальних питань чинного законодавства, в тому числі антикорупційного.

Протягом 2019 року на нарадах керівника проводились повноцінні навчання для працівників Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, загалом за звітний період було висвітлено, обговорено та роз’яснено 41 тему.

Головним спеціалістом-бухгалтером всім працівникам було видано під підпис довідки про заробітну плату за 2018 рік. На належному рівні був організований контроль за вчасним поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадовими особами Служби та перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку. Всі працівники подали декларації вчасно.

В актуальному стані підтримується розділ “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби, забезпечується його інформаційне наповнення.

На вході до Служби наявна скринька для подачі скарг на корупційні дії, стенд з контактними даними спеціально уповноважених органів з питань запобігання корупції, уповноважених осіб Держліслужби та Служби, наявний для широкого загалу примірник Закону України «Про запобігання корупції», а також на стендах розміщені актуальні новини та інформація з питань запобігання корупції, яка постійно оновлюється.

Протягом 2019 року не було виявлено випадків порушення антикорупційного законодавства посадовими особами структурних підрозділів Служби.

Розроблений та затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Службі на 2020 рік.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2020 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2021 році