Звіт до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2019 році

Опубліковано 19.02.2020 о 09:34

ЗВІТ

до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2019 році

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

 

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчань з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі Служби) щодо роз’яснення положень та норм Закону України «про запобігання корупції»

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно проводяться з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі Служби) щодо роз’яснення положень та норм Закону України «про запобігання корупції».

Державні службовці Служби прийняли участь у тематичному короткостроковому семінарі на тему: «Запобігання корупції на державній службі та  службі в органах місцевого самоврядування», який проходив у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції взяла участь у підвищенні кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Запобігання та виявлення корупції – практика застосування», яка проходила в м.Івано – Франківськ, Івано-Франківська обласна державна адміністрація та проводилась Національним агентством України з питань державної служби, Українською школою урядування та Національним агентством України з питань запобігання корупції.

1.2.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень чинного антикорупційного законодавства

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Проводиться постійно по мірі виникнення необхідності та з профілактичною метою

1.3.

 

Доведення до відома працівників Служби змін до антикорупційного законодавства

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У разі змін до антикорупційного законодавства постійно доводиться до відома працівників Служби.  

1.4.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, у яких вбачається порушення працівниками Служби чинного антикорупційного законодавства

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період скарг та звернень громадян, у яких вбачається порушення працівниками Служби чинного антикорупційного законодавства до Служби не надходило.

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно приймала участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановленні законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

За звітний період не здійснювалось попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановленні законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», так як конкурс на заміщення вакантних посад не проводився

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

За звітний період не здійснювалось проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, так як конкурс на заміщення вакантних посад не проводився

2.4.

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно здійснюється контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на наступний рік. Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб – сайті Служби

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено та затверджено 26.12.2019 План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на наступний рік. Оприлюднено План заходів на офіційному веб – сайті Служби

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби

15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано 18.02.2020

3.

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій працівниками Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний

спеціаліст з питань персоналу

 

Проведено у встановленому законодавством порядку перевірку факту своєчасності подання електронних декларацій працівниками Служби

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснювалась перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

3.3.

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

У день прийняття чи звільнення працівників

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний

спеціаліст з питань персоналу

Проведено контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються та/або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Керівництво Служби

За звітний період не виявлено корупційного правопорушення та не одержано інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених

суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

За звітний період не здійснювалось письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у зв’язку із відсутністю встановлення ознак корупційних правопорушень

3.6.

Ведення обігу працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період працівники Служби, не притягувались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Співпраця з підрозділами  з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно здійснюється співпраця з підрозділами  з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2020 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2021 рік