Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2021 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області

Опубліковано 17.01.2022 о 11:59

Протягом  2021 року  завдання, які доводилися уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби виконувались на належному рівні. Були детально опрацьовані всі методичні рекомендації з питань запобігання та виявлення корупції, що надавались Держлікслужбою.

На початку 2021 року в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області (далі – Служба) проведена оцінка корупційних ризиків, звіт вчасно надано Держлікслужбі, також  оформлений звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в Службі у 2020 році, який вчасно оприлюднено на  офіційному веб-сайті Служби.           

В 2021 році уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції  надавалися індивідуальні консультації працівникам Служби, проводилися навчання щодо роз’яснення змін внесених до антикорупційного законодавства, ознайомлення з документами наданими Уповноваженим  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Служби проводилась робота, спрямована на запобігання корупції, шляхом планування і проведення навчань та роз’яснювальної роботи безпосередньо серед працівників Служби щодо застосування та дотримання положень антикорупційного законодавства та порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій), своєчасність подання електронних декларацій, порушень щодо невчасного подання електронних декларацій та відповідальність.

Всі заходи по проведенню навчань проводились регулярно, відповідно до плану. Також з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  брала участь у експертизі проектів документів, що розробляються Службою.

Так за звітний період 2021 року було  проведено 31 навчання де висвітлено, обговорено та роз’яснено  наступні питання:

 Огляд змін до Закону України «Про запобігання корупції», якими відновлено обов’язок  окремих суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Ознайомлення всіх присутніх з доповідною запискою уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби від 01.04.2021 № 35-015.0/015.0/3-21.

Ознайомлення з останніми  змінами до ЗУ « Про запобігання корупції».

Обговорення про осіб, на яких поширюються вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмеження щодо запобігання корупції

Огляд практичних рекомендацій уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції щодо розгляду повідомлень про корупцію та роботи з викривачами

Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції .

Огляд внутрішньої політики та процедури організації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у роботі з викривачами.

Обговорення антикорупційного календаря на третій квартал 2021 року

Огляд переліку видів відповідальності, які згідно із Законом України «Про запобігання корупції» можуть бути застосовані за корупційні правопорушення.

Огляд повного переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, визначений Законом України «Про запобігання корупції».

Огляд категорій суб’єктів  на яких не поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Огляд ознаки передбаченої у Законі України «Про запобігання корупції» яка відрізняє корупційне правопорушення від правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Огляд переліку корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність.

Розгляд переліку правопорушень, пов’язаних з корупцією за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність обговорення роз’яснень НАЗК щодо правильного заповнення декларації.

Державні службовці Служби ознайомлені із вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців.

 Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби надано список декларантів Служби, які повинні подати електронну декларацію за 2021

Головним спеціалістом-бухгалтером всім працівникам було видано під підпис довідки про заробітну плату за 2020 рік. На належному рівні був організований контроль за вчасним поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадовими особами Служби та перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку. Порушень щодо невчасного подання електронних декларацій не виявлено.

Постійно проводився моніторинг змін до чинного законодавства по запобіганню корупції, про існуючі обмеження щодо отримання подарунків посадовцями, ознайомлення з новим порядком перевірки декларацій посадових осіб органів державної влади, ознайомлення з порядком дій державних органів після визнання службовців винними у вчиненні корупційних правопорушень, роз’яснення різниці між викривачем та заявником, конфлікт інтересів та розгляд повідомлень викривачів та ін.

 Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Служби пройшла навчання в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій: “Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та в службі в органах місцевого самоврядування”, НАДС «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності», платформа PROMETHEUS: “Просто про  е-декларування”; національна онлайн-платформа з цифрової грамотності  Дія: “Викривач у законі”.

На офіційному вебсайті Служби протягом 2021 року функціонував  розділ “Запобігання проявам корупції”,  в якому розміщено звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2020 рік, План заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік, а також інформація про порядок подання повідомлення про корупцію. На веб-сайті Служби функціонує розділ “Доступ до публічної інформації”, в якому вказаний порядок надання публічної інформації Службою, зазначені форми для подання запиту  усно, письмово та електронною поштою, а також звіти про надходження запитів на публічну інформацію.

На вході до Служби наявна скринька для подачі скарг на корупційні дії, стенд з контактними даними спеціально уповноважених органів з питань запобігання корупції, уповноважених осіб Держліслужби та Служби, наявний для широкого загалу примірник Закону України «Про запобігання корупції», а також актуалізовано стенди на яких  розміщені новини та інформація з питань запобігання корупції, яка постійно оновлюється.

При виконанні посадових обов’язків державними службовцями Служби протягом 2021 року корупційних правопорушень не виявлено.

Розроблений та затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Службі на 2022 рік, який вчасно оприлюднено на  офіційному веб-сайті Служби.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області в 2022 році

Наступна

Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2022 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками  у Чернігівській області