Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області за 2022 рік

Опубліковано 11.01.2023 о 12:51

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року проведено 6 внутрішніх навчань: 2 з питань фінансового контролю, заповнення є-декларацій та на теми «Корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією», «Захист прав викривачів корупції», 2 спеціальних внутрішніх навчань, щодо роз’яснень НАЗК норм ЗУ «Про запобігання корупції». Працівники служби пройшли навчання на платформі PROMETHEUS на тему «Зрозуміло про конфлікт інтересів».

1.2.

Надання роз’яснень працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та положень антикорупційного законодавства.

січень – березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У період декларування за 2021 рік надавались консультації та роз’яснення з питань, які виникали у працівників Служби при заповненні декларації та щодо подання декларацій в умовах воєнного стану. Станом на 31.12.2022 року всі працівники Служби подали електронні декларації.

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Служби,

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На інформаційному сайті Служби була розміщена інформація про порядок повідомлення про факти корупційних діянь, План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2023 рік.

Звіт щодо виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції за 2022 рік та інша інформація.

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Для попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» підстав не виникало.

2.2.

Організація та участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків

Січень – лютий

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

2.3.

Експертиза проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

На протязі року проводилась

правова експертиза внутрішніх документів Служби: наказів з основної діяльності, особового складу, на проведення перевірок.

2.4.

Розробка та затвердження Звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2022 рік.

Січень 2023 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Затверджено Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2022 рік – 11 січня 2023року.

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2023 рік.

Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Служби

грудень 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено затверджено та оприлюднено План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі на 2023 рік.

2.6.

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі за 2023 рік

До 15 січня 2023 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Буде оприлюднено після затвердження

до 15.01.2023р.

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст з питань персоналу

Відповідно до Роз’яснення НАЗК №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану Декларації за 2021 рік повинні бути подані протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ).

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку наявність конфлікту інтересів.

Упродовж 7 днів після подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Перевірку буде продовжено після відновлення доступу до Єдиного державного реєстру декларації.

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби.

Постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Факти правопорушень відсутні

3.4.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав не виникало

3.5.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Підстав не виникало

 

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За наявності підстав

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області на 2023 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області на 2024 рік