Звіт про виконання плану запобігання та протидії корупції за 2014 рік Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області

Опубліковано 14.01.2019 о 20:33

ЗВІТ

про виконання плану запобігання та протидії корупції за 2014 рік Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області

 

 1. Здійснювався систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів стосовно питань запобігання та протидії корупції.
 2. З метою забезпечення дотримання вимог ст. 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з керівниками структурних підрозділів на оперативних нарадах проводилась роз’яснювальна робота.
 3. Проведені внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету згідно з Планами навчань на 2014 рік. Заняття проводилися регулярно (2 рази на місяць), за їх результатами складалися протоколи з підписами присутніх.
 4. На внутрішній нараді з питань дотримання антикорупційного законодавства працівники служби були ознайомлені з Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VІІ, який набрав чинності 26.10.2014 року та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 5. На внутрішній нараді з питань дотримання антикорупційного законодавства працівники служби були ознайомлені з Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 року № 1699-VІІ, який набув чинності 26.10.2014 року.
 6. Надавалась методична та консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Окремим працівникам Служби, за зверненням, своєчасно надавалась інформація та проводилась роз’яснювальна робота щодо застосування антикорупційного законодавства.
 7. Систематично здійснювалась перевірка діяльності державних службовців з оцінкою законності та обґрунтованості їх дій та дотримання антикорупційного законодавства.
 8. Особи, відповідальні за антикорупційні дії в Службі, приймали участь у засіданнях конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців.
 9. В установленому порядку в засобах масової інформації надавались оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. В Службі було проведено 1 конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців.
 10. На виконання вимоги ст.11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012р. №33/2012, були проведені 2 спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які пройшли за конкурсом. За результатами спеціальних перевірок були призначені на посади державних службовців: головний спеціаліст сектору документообігу та матеріально-технічного забезпечення – 1 особа, головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції – 1 особа.
 11. Своєчасно була надана інформація про фінансовий стан державних службовців (декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за місцем роботи та до ДПС Дніпропетровської області (за податковою адресою), перевірена на наявність конфлікту інтересів, проаналізована з точки зору дотримання законодавства про корупцію. Ознак корупційних діянь не виявлено.
 12. Складено та затверджено графік особистого прийому громадян начальником Служби та заступником начальника Служби.
 13. Складено та затверджено графік прийому суб’єктів господарювання посадовими особами Служби для надання консультативної допомоги з різних питань.
 14. Прийнято участь у відео-нараді, яку проводила Державна служба України з лікарських засобів щодо окремих питань протидії проявам корупції в системі Держлікслужби України та навчання-роз’яснення стосовно стандартної операційної процедури СОП-18 «Кодекс етики інспектора».
 15. На виконання СОП-18, затвердженої Держлікслужбою України, серед працівників, на яких поширюються вимоги даної інструкції, було організовано навчання вимогам СОП. Зазначеними головними спеціалістами були заповнені «Декларація щодо конфлікту інтересів» та «Угода про конфіденційність».
 16. В особові справи державних службовців внесено записи щодо просування по службі в державному органі, завірені підписом власника особової справи.
 17. Вивчалися особові справи працівників Служби з метою виявлення можливого конфлікту інтересів та його усунення.

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                                                                                         В.О. Брусенцова

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану запобігання та протидії корупції за 2013 рік Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області

Наступна

Звіт про виконання плану роботи Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції за 2015 рік