Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2017 році

Опубліковано 11.12.2018 о 15:38

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник  Державної служби

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками у Чернівецькій області

 __________________ О.І. Мельничук

 «____»  __________ 2018 р.

 

ЗВІТ

про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2017 році

 

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Оприлюднення на офіційному сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області звіту про виконання плану антикорупційних заходів  за 2016 рік.

до 15.01.2017 р.

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст – юрисконсульт

виконано

1.2

Подання інформації у встановлений термін щодо виконання постанов про вжиття заходів реагування до порушників антикорупційного законодавства.

у разі виявлення

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст – юрисконсульт,

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

не виявлялося

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Надання працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства, опрацювання на внутрішніх навчаннях з працівниками вимог та змін до законів України від 07.04.2011 року №3207-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», від 16.12.1993 р. № 3723-XII”Про державну службу” – статті 37, від 10.12.2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”, від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» , від 16.09.2014 № 1682-VII «Про очищення влади»,  від 18.04.2013 р. №221-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією», від 14.05.2013 р. №224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, Методичних рекомендацій розроблених Міністерством юстиції України щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією та забезпечити реалізацію їх положень.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції, головний спеціаліст – юрисконсульт

виконано

2.2

Забезпечення проведення постійної профілактичної роботи серед державних службовців служби з метою недопущення скоєння ними корупційних  правопорушень.

протягом року

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст – юрисконсульт,

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

2.3

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» офіційного сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Перегляд Переліку посад державних службовців, які працюють у сфері з високим ризиком прояву корупції та затвердження такого Переліку в Державній службі з лікарських засобів у Чернівецькій області з метою попередження корупційних діянь

протягом року

начальник служби

 

виконано

3.2

Дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження. Проведення відбору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, крім випадків коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України.

протягом року

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  конкурсна комісія

виконано

3.3

Забезпечення безумовного виконання вимог Закону України “Про державну службу” особами, які вперше приймаються на державну службу (прийняття Присяги державного службовця, ознайомлення із Правилами етичної поведінки державних службовців, встановлення випробувального терміну) та вжиття заходів щодо обов’язкового їх дотримання.

 

протягом року

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби

виконано

3.4

Вжиття заходів для виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб, внесення начальнику служби пропозицій щодо усунення таких ризиків.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

3.5

З метою виявлення можливого конфлікту інтересів та його усунення, проведення вивчення особових справ працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

протягом року

начальник служби, головний спеціаліст – юрисконсульт, головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби

виконано

3.6

Звернення за необхідними роз’ясненнями та надання  звітності до Управління Головдержслужби України в Чернівецькій  області

у разі потреби

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, головний спеціаліст – юрисконсульт, головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби

виконано

3.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

до 30.12.2017р.

головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби

виконано

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, згідно зі ст. 57 Закону України «Про запобігання  корупції».

протягом року

начальник служби,  заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби

спецперевіркине проводились, так як не було вакансій  посад державних службовців категорії «Б»

4.2

Здійснення контролю за дотриманням  обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції, визначених законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

 

протягом року

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

4.3

Організація своєчасного оформлення та подання державними службовцями служби електронних декларацій про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі закордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї  за 2016 рік.

 

до 30 березня   2017 року

 

 

 

 

 

заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст з кадрової роботи та державної служби

виконано

4.4

Видання під розпис довідок про отриману зарплату працівниками в 2016 році, як по реформованій Службі, так і новоствореній, за підписом начальника служби, головного спеціаліста – бухгалтера, завірені печаткою.

до 15.01.2017р.

головний спеціаліст – бухгалтер

виконано

4.5

Надання допомоги в заповненні електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проведення перевірки фактів своєчасності подання електронних декларацій.

 

протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

4.6

Проведення перевірки електронних декларацій на наявність конфлікту інтересів.

 

протягом тридцяти днів з дня подання декларації

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

4.7

Проведення логічного та арифметичного контролю електронних декларацій.

 

протягом тридцяти днів з дня подання декларації

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

4.8

Невідкладне письмове повідомлення у разі виявлення під час перевірки електронної декларації арифметичних або логічних помилок про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

 

у разі виявлення

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

не виявлялося

4.9

Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

4.10

Проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за кожним фактом вчиненого правопорушення. Вивчення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

у разі виявлення

начальник служби,  заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

не виявлялося

4.11

Інформування начальника служби та правоохоронних органів відповідно до їх компетенції про виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

у разі виявлення

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

не виявлялося

4.12

Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

протягом року

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

не виявлялося

4.13

Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.

у разі надходження

уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

не надходило

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

5.1

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб служби.

протягом року

начальник служби,  заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

заяв та звернень не було

5.2

 Своєчасне реагування на повідомлення підприємств, установ та організацій, громадян про корупційні діяння посадових осіб служби.

у разі виявлення

начальник служби,  заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

не виявлялося

5.3

 Розгляд на оперативних нарадах питання щодо стану запобігання та протидії корупції в службі.

протягом року

начальник служби,  заступник начальника служби – завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,

головний спеціаліст – юрисконсульт, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції

виконано

 

Заступник начальника служби – завідувач сектору

державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,

медичної продукції та обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Чернівецькій області                                                                                                                                                              І.М. Мойсеюк

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області в 2019 році