Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2018 році

Опубліковано 20.03.2019 о 12:45

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Львівській області

________________ Н.Б. Ізьо

11 березня 2019 р.

 

  Звіт про виконання Плану заходів

щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2018 році

   

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Стан виконання

Заходи з питань запобігання  та виявлення корупції

 

1.

 

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо  запобігання  та виявлення корупції

 

1.1.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі Cлужби) щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.2.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.3.

Доведення до працівників Служби  змін до антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.4.

Аналіз скарг та звернень громадян, що надходять до Служби, в яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2018 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області не надходили скарги та звернення городян, у яких вбачається порушення працівниками антикорупційного законодавства

2.

 

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.2.

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби не проводилась, оскільки у 2018 році не було призначень на посаду державної служби

2.4.

Контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.5.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Службі. Оприлюднення Плану заходів на офіційному веб-сайті Служби

30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.6.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби

15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.

 

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки факту своєчасності подання електронних декларацій

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.2.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2018 року, особи, які здійснюють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави не приймались на посади і не звільнялись

3.4.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Керівництво Служби

 

Протягом року не було підстав для вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

3.5.

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року не було підстав для подання письмового повідомлення начальнику Служби та спеціально уповноваженим суб’єктів у сфері протидії корупції, оскільки не було встановлено  ознак корупційних правопорушень

3.6.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Працівники служби не притягувались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

4.

 

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом року здійснювалась співпраця з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                ______________                                               Костяка О.Б.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Наступна

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області у 2018 році