Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2018 рік

Опубліковано 04.01.2019 о 14:43

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з лікарських
засобів та контролю за наркотиками
в Івано-Франківській області

_______________ Н.Т. Шпур

«____»  січня 2019 року

 

ЗВІТ

про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів
 та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2018 рік

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

1.

Проведення навчання, розяснювальної  роботи щодо запобігання та виявлення корупції 

1.1.

Участь у навчальних заходах щодо атикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Держлікслужбою

Постійно

Працівники Служби

Виконано

Також начальник служби та головний спеціаліст пройшли навчання за професійною програмою з питань запобігання корупції  в Національній академії державного управління при Президентові України.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  взяла участь у тренінгу «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції», «Електронне декларування», організованому НАЗК та через платформу  відкритих онлайн-курсів Prometheus освоїла онлайн-курс «Конфлікт інтересів-треба знати!»

Всі державні службовцівзяли участь в тематичному семінарі з питань запобігання корупції, організованомуІвано-Франківський НТУ нафти і газу

1.2.

Проведення навчальних семінарів з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Начальник служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, проведено 13 планових та 2 позапланових навчальних семінарів

1.3.

Проведення навчань з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

Січень – квітень

2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано,  навчання проведені26 січня, 6 лютого та 22 березня

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.5.

Постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві, а також ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області з цими змінами

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.6.

Своєчасне надання головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби звітів та іншої інформації про заходи щодо запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення корупційних порушень

На вимогу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

1.7.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Не проводилась

2.3.

Організація проведення конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано, проведено один конкурс

2.4.

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано- Франківській області

 До30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, план затверджено 26 грудня

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано,

перевірено 14 декларацій

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано

перевірено 14 декларацій

3.3.

Письмове повідомлення начальнику Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 Не встановлено

3.4.

Ведення обліку працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано – Франківській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 Не притягувались

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                        С. Подорожна

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано- Франківській області на 2019 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2020 рік