Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2018 році

Опубліковано 11.01.2019 о 12:13

ЗВІТ

про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2018 році

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1.

Проведення навчання, роз′яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1

Участь в навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

відповідно до плану (графіку) відповідних органів

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи служби

Приймала участь у тематичних постійно діючих семінарах з питань запобігання та виявлення корупції (щоквартально 16.01.2018, 11.05.2018; 19.10.2018; 17.12.2018);  у короткостроковому семінарі з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (27.03.2018) Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади; у тренінгу НАЗК за підтримки UNDP Ukraine / ПРООН в Україні (03.10.2018)

1.2

Проведення семінарів з працівниками служби щодо роз′яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Семінари проводились щомісячно

1.3

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз′яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Тренінги щодо роз’яснення порядку заповнення електронних декларацій проводились в рамках навчальних семінарів 16.01.2018, 19.02.2018, 06.09.2018, 23.10.2018

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства та з питань заповнення електронних декларацій

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Консультації надавались усно в індивідуальному порядку

1.5

Доведення до працівників служби змін до антикорупційного законодавства

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2018 році змін у Законі України «Про запобігання корупції», що стосуються діяльності служби, не було

1.6

Доведення до відома працівників служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

упродовж

року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби доводиться до відома працівників служби на навчаннях з оформленням відповідних протоколів, або оформленням листа ознайомлення

1.7

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Наповнення оновленого суб-сайту здійснювалось відповідно до порядку, встановленого Держлікслужбою

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснювалось візування наказів з основної діяльності, про відрядження працівників, з кадрових питань, надання відпусток. Під час візування наказів про направлення спеціалістів служби на планові/позапланові перевірки, дані наказів аналізувались на предмет наявності чи відсутності конфлікту інтересів

2.2

Здійснення попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

постійно

сектор управління персоналом

Попередження здійснювалось 13.12.2018р. при поданні документів кандидатом на конкурс на зайняття вакантних посад державної служби відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

постійно

сектор управління персоналом

Протягом 2018 року вакантних посад, які передбачають наявність відповідального або особливо відповідального становища не було.

2.4

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції приймає участь у проведенні конкурсів, так як є членом конкурсної комісії. У 2018 році відбувся 1конкурс

2.5

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Контроль за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів здійснювалась у 2018 році за процедурою відповідно до СОП-18 «Кодекс етики», а також проводився моніторинг поданих у 2018 році електронних декларацій на предмет наявності конфлікту інтересів

2.6

Проведення оцінки корупційних ризиків в службі та підготовка Звіту оцінки корупційних ризиків 

січень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Оцінка корупційних ризиків в службі проведена, Звіт у вигляді таблиці поданий у Держлікслужбу 15.01.2018р.

2.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на наступний рік

30 грудня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік розроблений та затверджений 28.12.2018 року

2.8

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

15 січня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Засідання комісії не проводились

3.2

Перевірка факту своєчасності подання суб′єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

в установлені законодавством терміни*

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, перевірено своєчасність подання 15 декларацій

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб′єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби

постійно

посадові особи служби

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.4

Інформування у письмовій формі начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про наявність фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних  правопорушень посадовими особами служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.5

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням начальника служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

 

 

Подань про проведення службового розслідування від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не надходило

3.6

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Вчинення корупційних правопорушень посадовими особами не виявлено

3.7

Участь у судових засіданнях по справах, пов’язаних з корупційними правопорушеннями

у разі відкриття проваджень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст – юрисконсульт

Вчинення корупційних правопорушень посадовими особами не виявлено

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Надавалась інформація на запит Департамент захисту економіки Управління захисту економіки у Вінницькій області стосовно звільнених у 2017-2018 рр. працівників, наявності реального/ потенційного у працівників служби

4.2

Перевірка повідомлень громадян та юридичних осіб, щодо можливої причетності спеціалістів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень не надходило

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

Начальник служби,

заступник начальника служби – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Повідомлень не надходило

__________________________

 

* – відповідно до вимог Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агенства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого Національним агентством з питань запобігання корупції від 06.09.2016 року № 19.

 

 

Завідувач сектору з управління
персоналом, уповноважена особа
з питань запобігання та
виявлення корупції                                                                                                                                                                Л.О. Тхоржевська

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2017 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2019 році