Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2018 рік

Опубліковано 14.01.2019 о 15:27

ЗВІТ

про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2018 рік

 

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Забезпечити реалізацію положень Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності юридичних осіб

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.2

Забезпечити дотримання положень Закону України “Про очищення влади” щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, затвердженого Законом України “Про запобігання корупції”

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

1.3

Забезпечити дотримання Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, затвердженого Законом України “Про запобігання корупції”

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції

до 01.04.2018

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

до 01.04.2018

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.6

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення

постійно

Керівництво служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

Виконано

1.7

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців.

Постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст

з питань персоналу

Виконано

1.8

Забезпечення перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

Квітень 2018 року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

1.9

Здійснення заходів із подальшого запровадження систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису .

 

Постійно

Керівництво служби,

завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

Виконано

1.10

Надавати Держлікслужбі звіти про проведені заходи щодо запобігання та протидії корупції.

За результатами роботи

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

постійно протягом 2018 року .

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,  головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання з державними службовцями Служби з питань дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

щомісяця

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

березень 2018 року

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам служби щодо положень антикорупційного законодавства

постійно

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

ІІІ. Привентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити оприлюднення інформації про вакансії в Службі шляхом розміщення їх на веб-сайті.

При наявності вакансій

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

3.2

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

Постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

3.3

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі.

Постійно

Керівництво служби

Виконано

3.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання корупції” суб-сайту Служби

постійно

Керівництво служби

Виконано

3.5

Забезпечити своєчасне внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців та внесення відповідних доповнень до особових карток.

Постійно протягом 2018 року

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

3.6

Забезпечити вивчення та виконання працівниками Служби Кодексу поведінки державного службовця та правил етичної поведінки.

Постійно

головний спеціаліст-юрисконсульт,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

3.7

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

3.8

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Постійно

Керівництво служби

Виконано

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби.

протягом року

Керівництво служби

 

Протягом 2018 громадяни з повідомленнями про корупційні дії посадових осіб до Служби не зверталися

4.2

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби.

при наявності порушень протягом 2018

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

4.3

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

при наявності протягом 2018

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом 2018 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила.

4.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері

Постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

Протягом 2018 року, жодного випадку причетності працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення зафіксовано не було.

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень.

Постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

На веб-сторінці Служби розміщено інформацію про можливість повідомлення про корупційні дії посадових осіб на спеціальну скриньку corrupt@diklz.gov.ua

5.2

Забезпечити своєчасне надання фізичним та юридичним особам достовірної та повної інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства.

Постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

5.3

Оприлюднити на суб – сайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

Постійно

Керівництво служби

 

Виконано

5.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом 2018 року працівники Служби не притягувались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 

 

Головний спеціаліст з питань персоналу                                                                                                                                            В.О. П’ятницька

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2019 рік

Наступна

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2020 рік